Trensition biedt bedrijven een kijk op de toekomst

Het Gentse Trensition gebruikt grote hoeveelheden openbare data om de ontwikkeling van huidige en nieuwe toekomstige trends in te schatten.

Al 2 jaar voorspelt het Gentse Trensition de trends van de toekomst. Daar komt geen glazen bol aan te pas. Wel grote hoeveelheden publieke data waarmee Trensition het verloop van huidige trends en nieuwe toekomstige trends inschat. Die informatie is uiterst waardevol voor bedrijfsleiders die zich bewust zijn van de noodzaak om in te spelen op toekomstige evoluties. De Stad Gent voerde een boeiend gesprek met medeoprichter Vincent Defour.

Vanuit welke drijfveer ontstond Trensition?

Trensition is het geslaagde resultaat van een uit de hand gelopen idee. In zijn vrije tijd ontwikkelde een van mijn vrienden en co-founder Mike Vanderroost een model om trends te analyseren en te monitoren op basis van tekstdata. Tijdens een etentje op een druilerige avond toonde hij me waarmee hij bezig was. In die fase van mijn carrière werkte ik als consultant om na te gaan welke trends er bij een transformatie op bedrijven afkomen en hoe ze zich het beste daarop voorbereiden. Tot dan dekte mijn interpretatie als adviseur niet het volledige verhaal en leverde ik vooral een meerwaarde door het effect van huidige ontwikkelingen op een bedrijf te detecteren. Die avond zag ik dat het wel degelijk haalbaar is om met grote hoeveelheden data trends in kaart te brengen en te voorspellen. Er ging een wereld voor me open. We voerden verder onderzoek, stelden een businessplan op en gingen uiteindelijk pitchen. Al snel voelden we de interesse van corporate bedrijven en namen we CTO Mathias Colpaert als 3de co-founder onder de arm om een complementair en groeibestendig team te vormen. Daarna ging de bal aan het rollen.

Je kan ons beschouwen als AI-assistent voor bedrijven.

Vincent Defour , medeoprichter Trensition

Wat doet Trensition precies?

Elk bedrijf ervaart vandaag min of meer disruptie waardoor strategisch langetermijndenken een absolute must is. Alleen zo creëer je als bedrijf de mogelijkheid om te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een strategisch plan voor 3 jaar volstaat vandaag niet meer. Bedrijven moeten een beeld krijgen van wat er binnen 5 tot 10 jaar op hen afkomt en welke acties zich opdringen. Daar bevindt zich ons speelveld. Met een AI-gedreven methode ondersteunt Trensition beslissingsnemers om het strategie- en innovatieplan te optimaliseren en te automatiseren. Je kan ons beschouwen als AI-assistent voor bedrijven.

We verzamelen zoveel mogelijk public open data die ons inzichten verschaffen over hoe trends ontstaan en groeien, maar ook hoe de maatschappij ze adopteert eens ze matuur zijn. Door dat te onderzoeken in de academische wereld en overheden en vervolgens na te gaan of investeerders voor een bepaalde trend gaan, ontdekken we snel innovatieopportuniteiten als er in bepaalde sectoren of regio’s in de wereld nieuwe producten, services en businessmodellen ontstaan. Ons AI-model brengt trends van a tot z in kaart. Daaraan koppelen we een machine learning model dat op basis van alle op elkaar inwerkende ontwikkelingen een - weliswaar probabilistische - voorspelling doet over de evolutie van een bepaalde tendens. Zo houden we beslissingsnemers een objectieve spiegel voor over wat ze subjectief denken. Dat geeft hen ook de kans om te focussen op de trends die op korte termijn essentieel zijn.

Op welke sectoren richt Trensition zich?

Momenteel bieden we de grootste meerwaarde aan corporate bedrijven. Hun inhouse teams hebben er namelijk baat bij om te weten wat er zich bijvoorbeeld in Europa, Azië en de Verenigde Staten afspeelt en wat dat voor hun bedrijf betekent. Ons op maat geconfigureerd platform helpt hen om voor hun product of dienst relevante data te visualiseren en op basis daarvan gefundeerde keuzes te maken. Verder werken we samen met een netwerk van consultants om bedrijven optimaal te adviseren.

Vanuit onze klantenervaring richten we ons vandaag vooral op finance, retail, media en health. Maar onze tool en diensten zijn industrie-agnostisch en bieden een meerwaarde in elke sector.

Trensition is lid van AI4growth. Waarin bestaat jullie taak?

AI4growth is een Vlaamse community van AI-actoren in de industrie, de overheid en de academische wereld waarvan een aantal toonaangevende Gentse AI-bedrijven en overheden lid zijn. AI4growth informeert bedrijven over wat vandaag kan en niet kan op het vlak van AI. We delen onderling kennis op events zoals AI4 Your Business 2021 in de Sint-Pietersabdij in Gent, waar gastsprekers nieuwe ontwikkelingen in de AI-wereld toelichten. Trensition is partner-expert en draagt zijn steentje bij.

Gent en omgeving krioelt van hoogopgeleide mensen. De in Gent aanwezige AI-kennis is van topniveau.

Vincent Defour , medeoprichter Trensition

Ongetwijfeld werkt Trensition met uitmuntend talent. Vinden jullie gemakkelijk de juiste profielen voor het bedrijf? En speelt de nabijheid van de Universiteit Gent en andere onderwijsinstellingen daarbij een grote rol?

Aangezien Trensition op korte termijn streeft naar groei, leveren we vandaag permanent inspanningen om nieuw talent te enthousiasmeren. Gent en omgeving krioelt van hoogopgeleide mensen. De in Gent aanwezige AI-kennis is van topniveau. Alleen is het als start-up een grote uitdaging om die mensen aan te trekken. Dat heeft onder andere te maken met het succes van Gent als incubator van start-ups. Gent heeft namelijk de ambitie om uit te groeien tot technologiehoofdstad van Europa. Er ontstaan bijgevolg tal van start-ups die allemaal azen op talent. Die uitdaging pakken we aan door zelf gastcolleges te geven in universiteiten en connecties op te bouwen met instellingen zoals Vlerick Business School om in contact te komen met thesis- en doctoraatstudenten.

Bovendien willen we als start-up iets teruggeven aan de maatschappij. Vanuit ons duurzaamheidsperspectief maken we bepaalde keuzes waarmee we het onszelf moeilijker maken. Aangezien we onze medewerkers lokaal zoeken, werken we niet met bedrijfswagens. In een ideaal scenario inspireren we ook andere bedrijven en tomen we de verwachtingen rond bedrijfswagens wat in. Die bewuste aanpak maakt het enerzijds moeilijker om personeel aan te werven. Anderzijds krijgen we zo de kans om samen te werken met medewerkers die volledig achter onze duurzaamheidsvisie staan en met ons mee willen schrijven aan een mooi verhaal. In combinatie met de verzamelde skills geraak je zo als organisatie veel verder.

De Stad steunt tal van lokale incentives die onze publiciteit en visibiliteit vergroten. Zulke initiatieven trekken natuurlijk ook aandacht in het buitenland.

Vincent Defour , medeoprichter Trensition

Hoe pakken jullie het aan om een internationaal schaalbaar product vanuit Gent aan te bieden?

Tijdens de coronacrisis bleek duidelijk dat Trensition industrie- en regio-onafhankelijk snel kan schalen. Uiteraard lukt dat vanuit Gent. Het is perfect mogelijk om het salesproces en de projecten vanop afstand uit te voeren.

De Stad steunt tal van lokale incentives die onze publiciteit en visibiliteit vergroten. The Big Score is een goed voorbeeld van zo’n event, georganiseerd door Startups.be | Scale-Ups.eu. Als gaststad en partner van het internationale venture capital en corporate venture event helpt de Stad Gent technologische start- en scale-ups, bedrijven en investeerders samenbrengen in het MeetDistrict in Gent. Zulke initiatieven trekken natuurlijk ook aandacht in het buitenland. Ze zijn de enige manier om internationaal uit te dragen dat Gent een ware technologische broeihaard is.

Als tech­no­lo­gie­hoofd­stad genereert Gent sowieso nieuwe economie. Zo blijft een stad bloeien.

Vincent Defour , medeoprichter Trensition

Waarom is het interessant om te investeren in de Gentse economie?

Als technologiehoofdstad genereert Gent sowieso nieuwe economie. Startende bedrijven werven mensen aan die op hun beurt nood hebben aan huisvesting – bij voorkeur in de buurt van hun werkplek. Dat heeft dan weer een positief effect op andere economieën. Zo blijft een stad bloeien.

Het menselijk kapitaal in Gent is enorm. Als bedrijf merk je door de korte communicatielijnen ook een laagdrempelig contact met universiteiten en andere instellingen. Al die factoren scheppen de voedingsbodem voor een succesvol ecosysteem in Gent.

Heeft Trensition zelf nood aan extra kapitaal van lokale of buitenlandse investeerders?

Aangezien we voldoende omzet genereren om onze organische groei zelf te financieren, spreken we niet over een echte financieringsnood. Maar om het momentum, dat we vandaag hebben, te behouden, moeten we die groei versnellen. Het antwoord daarop is inderdaad externe financiering.

Wat zijn de toekomstplannen van Trensition?

Op korte termijn stellen we het doel om in verschillende industrieën te groeien – in Europa en erbuiten – om de nodige research van de komende jaren te financieren en onze producten te verbeteren.

Op lange termijn streven we ernaar om de trends op een hoger niveau in te schatten. De toekomst voorspellen kan niemand. Maar we kunnen scenario’s automatiseren om in beeld te brengen welke invloed gebeurtenissen, zoals een nieuwe pandemie, hebben op sectoren en regio’s.

Ondernemen in Gent is uitdagend, sexy, fun en comfortabel.

Vincent Defour , medeoprichter Trensition

De Stad Gent richt haar beleid op bepaalde speerpunten zoals digitech, healthtech, biotech, cleantech en innovatie. Hoe kan de Stad Gent digitech- en AI-bedrijven nog beter ondersteunen?

Ondernemen in Gent is uitdagend, sexy, fun en comfortabel. De Stad Gent voert een beleid waarin je je als lokale ondernemer gestimuleerd en gesteund voelt. Wat mij betreft, mag de Stad nog meer daadkracht tonen om de technologische ambities te verspreiden. De Stad mag voorbij de visie gaan en die nog meer concretiseren in incentives, subsidies, ondersteuning op allerlei vlakken, platformen voor internationalisering, enzovoort. Ik zie de Stad Gent als bemiddelaar voor bedrijven die het lastig hebben om internationaal op te boksen tegen de Verenigde Staten en China. Ze mag nog groter denken en zeker ook de noden van de jongere ondernemersgeneratie erbij betrekken.