Maak innovatie waar op Innova Flanders

Innova Flanders gaat door in ICC Gent op 15,16 en 17 juni.

Innova Flanders, het internationale congres dat bedrijven wil inspireren op vlak van technologie en innovatie, landt voor het eerst in Europa en koos het ICC in Gent als tijdelijke uitvalsbasis. Op 15, 16 en 17 juni krijg je er de ideale gelegenheid om de kansen voor strategische groei binnen je bedrijf vast te stellen én die groei te gaan versnellen. Innova Flanders is niet zomaar een congres, het is een traject waarbij je door middel van inspiratie, innovatie en educatie grote stappen zet. We spraken met Gentenaar Don Keleman, Executive Director van IXL Center Belgium die voor de organisator Global Innovation Management Institute (GIMInstitute) de organisatie van het event op zich neemt.

Voor de mensen die nog nooit van Innova Flanders gehoord hebben, wat valt er precies te beleven op dit event?

We willen hier echt tonen hoe je innovatie kan teweeg brengen. We willen geen beurs organiseren die je toont welke nieuwste technologieën je bedrijf moet kopen. Neen, het is de bedoeling om bedrijven, ondernemingen, organisaties en zelfs overheden te tonen hoe ze vanuit de kern rond innovatie kunnen werken. Op die manier kunnen ze die kennis dan doorheen de organisatie verspreiden. Het is bovendien geen sectorspecifieke conferentie. We nodigen sprekers uit met expertises binnen verschillende industrieën.

We zullen inspiratiesessies combineren met gedetailleerde break-outs. Deze break-outsessies zijn gekoppeld aan innovatiemanagement, open innovatie,  innovatie binnen het lokale, nationale of internationale ecosysteem en sociale innovatie.

  • Het is de bedoeling om bedrijven, ondernemingen, organisaties en zelfs overheden te tonen hoe ze vanuit de kern rond innovatie kunnen werken.

    Don Keleman

We koppelen deze – vrij specifieke - sessies aan de opleidingen op de laatste dag. Daar bieden we de deelnemers namelijk de kans om een innovatietraject  te doorlopen, waarvoor ze uiteindelijk ook een Innovation Professional Certificate kunnen krijgen. Dit maakt van de laatste dag meteen ook de meest impactvolle dag. De opleiding wordt gegeven door Hitendra Patel, CEO bij IXL. In het verleden was hij verantwoordelijk voor de innovatie-afdelingen bij Motorola, Artur D. Little en ook de Monitor Group. Laat ons zeggen dat hij gezien wordt als de goeroe van innovatie. Volgens ons is dit opleidingstraject dé grote meerwaarde van deze conferentie.

Voor de deelnemers die reeds gecertificeerd zijn, bieden we de bedrijfsbezoeken aan. Voor deze bezoeken richten we ons op grotere ondernemingen, meer om inspiratie op te doen.

  • De laatste dag is meteen ook de meest impactvolle dag, omdat we daar concrete opleidingen aanbieden rond innovatie, gegeven door Hitendra Patel.

    Don Keleman

Je bent niet aan je proefstuk toe: in andere landen vonden al verschillende conferenties plaats. Hoe wil je dit internationale concept verder uitbouwen?

Na onze Innova Boston in de US organiseren we dit jaar de vierde editie van Innova Latams in Carthagena, Colombia. We zijn ook in gesprek om Innova Dubai en Innova South East Asia te organiseren in 2023.

Ons doel? Een internationale groep van innovatieconferenties creëren die jaarlijks doorgaan. Dit maakt een uitwisseling tussen sprekers, partners en bedrijven mogelijk. Zo willen we jaarlijks op elk continent een Innova-conferentie laten doorgaan, in dezelfde stad.

We kunnen hiervoor natuurlijk terugvallen op onze ervaring van de organisatie van The Best of The Best Conferences bij Arthur D. Little, een consultancybedrijf opgericht bij MIT. Die conferenties waren ook al gericht op innovatie en kunnen gezien worden als de voorloper voor deze beurs.

Het is het eerste jaar dat dit evenement doorgaat in Gent. Waarom hebben jullie gekozen voor Gent als gaststad?

Wel, door een mooie samenloop van omstandigheden. We waren op zoek naar een Europese voet aan wal en dit viel samen met de communicatie van de Stad Gent om de volgende technologiehoofdstad van Europa te worden. Gent is bovendien heel centraal gelegen en de thuishaven van een aantal bedrijven die zeer toonaangevend zijn binnen hun niche. Na verdere gesprekken bleek dat het eigenlijk een perfecte wisselwerking kon zijn: er is lokale aandacht voor internationale spelers rond innovatie én internationale aandacht voor de stad. Ondertussen raken meer en meer ecosystemen betrokken bij de organisatie en hopen we van elk ecosysteem toch een vertegenwoordiger te verwelkomen.

  • We waren op zoek naar een Europese voet aan wal en dit viel samen met de communicatie van de Stad Gent om de volgende tech­no­lo­gie­hoofd­stad van Europa te worden. Gent is bovendien heel centraal gelegen en de thuishaven van een aantal bedrijven die zeer toonaangevend zijn binnen hun niche.

    Don Keleman

Hoe kan Gent nog groeien binnen zijn rol als technologiehoofdstad van Europa? Waar zien jullie ruimte voor verbetering?

Vooral de coördinatie tussen alle lokale ecosystemen is van belang. Dat is de uiteindelijke sleutel naar een verdere groei en ik ben ervan overtuigd dat daar nog de meeste opportuniteiten liggen. Want uiteindelijk hebben we die kennis en het talent al, als we kijken naar pure ontwikkeling en capaciteiten omtrent de sectoren waarin regio Gent al sterk is op internationaal gebied. De meeste mensen zijn daar gewoon nog niet echt van op de hoogte. Ik denk dat het voor de meesten nog te veel een ‘ver-van-mijn-bedshow’ is als we het hebben over artificiële intelligentie, innovaties binnen healthcare, enzovoort.

We moeten als Gentenaar ook niet té bescheiden zijn. We mogen gerust wat meer opscheppen over onze verwezenlijkingen, zoals het nieuws onlangs van onze eigen Gentse unicorn Deliverect. Daar zijn zeker nog heel wat mogelijkheden rond. In de VS, bijvoorbeeld, weet iedereen hoe innovatief Nederland is, terwijl België daar heel snel vergeten wordt. Ze kennen ons vaak enkel voor ons bier en pralines (lacht)

Het kan dus zeker geen kwaad om meer mensen bewust te maken van die koploper functie en ook om die tech-clusters verder met elkaar te verbinden. We hopen dan ook om met Innova Flanders verschillende mensen uit verschillende clusters samen te brengen. Mensen vragen ‘waarom én cleantech én healthtech én digitech én biotech’? Uiteindelijk kunnen deze speerpunten heel wat van elkaar leren. Misschien zijn er zelfs innovaties die ze samen kunnen uitwerken, waardoor bestaande projecten misschien in een stroomversnelling komen.

De Stad Gent kan deze kennisdeling zeker verder faciliteren. Iemand die bezig is met een project binnen biotech kan bijvoorbeeld op de hoogte zijn van een project binnen healthtech en deze verschillende actoren met elkaar in contact brengen. Het is ook een idee om de verantwoordelijken van verschillende clusters maandelijks te laten samenkomen, zodat iedereen op een high-level niveau toch mee is met de ontwikkelingen binnen de verschillende speerpunten. De aanzet hiervoor is de Ghent Economic Board.

We moeten als Gentenaar ook niet té bescheiden zijn. We mogen gerust wat meer opscheppen over onze ver­we­zen­lij­kin­gen.

Don Keleman

Wat zijn de ambities voor Innova Flanders de komende jaren?

We willen een meetbare impact creëren die niet uitdooft na 1 conferentie. We willen die conferentie zeker verder uitbouwen en versterken. Het doel is dan ook om op Europees niveau één van de – zo niet dé - grootste conferentie(s) op vlak van innovatie te worden. De komende jaren willen we nog meer topsprekers en internationaal talent naar Innova Flanders halen. Uiteindelijk zouden we ook een conferentie willen houden waarbij we de algemene track, die we nu doen, aanbieden naast bijvoorbeeld een healthtech track. Dan kunnen we een hele dag uitwerken binnen dat specifieke speerpunt. Voor een eerste editie, post-corona, was dit echter iets te ambitieus.

Op termijn willen we per speerpunt echt alle belangrijke stakeholders opnemen in het programma, met aandacht voor diversiteit: kleine start-ups, maar ook onderwijsinstellingen, overheden en grotere bedrijven binnen de regio. Ons internationaal voorbeeld daarbij is Maker Fair in Rome. Vooral het feit dat ze op 10 jaar tijd groeiden van een paar duizend naar 250.000 aanwezigen is fenomenaal.

Tot slot: wat is jouw beste tip voor iedereen die een bedrijf wil opstarten in Gent?

Ik zou eerst kijken naar de lokale organisaties die me kunnen helpen. Daarbij zou ik me specifiek richten op mijn potentieel doelpubliek en kijken naar hoe de huidige spelers op die markt het aanpakken. Als je bijvoorbeeld aan de slag wil gaan binnen digital – met veel Gentse koplopers, trouwens - kijk dan naar de bedrijven die actief zijn binnen dit speerpunt en probeer hen te contacteren.

Daarna zou ik me richten op de vele voordelen die Gent biedt. Via de website van Ondernemen in Gent vind je allerlei zaken terug voor een beginnende ondernemer, zoals het Starterscontract. Ook de mogelijkheid om als start-up samen te werken met de Stad Gent, via de Stadsleverancier, biedt veel mogelijkheden. Binnen de Gentse regio zijn er ook veel evenementen waar je ideeën kan sprokkelen, zoals Innova Flanders en The Big Score.

Het allerbelangrijkste is echter die stap te durven zetten en standvastig zijn. Vertrouw erop dat je doorzettingsvermogen beloond wordt. Wees niet bang om hulp in te schakelen of om je te laten ondersteunen. Zodra je namelijk deel uitmaakt van een netwerk of zelf je netwerk kan uitbouwen, ben je gelanceerd.

Vergeet daarbij vooral niet in te zetten op innovatie binnen je bedrijf! Hoe kunnen we als bedrijf en als werknemer het verschil maken en – belangrijk - hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar klaar voor zijn? Daarbij zou ik vooral concentreren op het modewoord ‘longevity’. De veroudering van de bevolking is een populair topic. Er zijn zelfs gerenommeerde instanties die zeggen dat de kinderen die vandaag geboren worden op een gezonde manier 120 à 125 jaar oud zullen worden! De impact op elke industrie zal groot zijn. Nicola Palmarini van NICA  zal hierover een interessante uiteenzetting geven op onze conferentie, waar ik enorm naar uitkijk.

Het aller­be­lang­rijk­ste is echter die stap te durven zetten en standvastig zijn. Vertrouw erop dat je door­zet­tings­ver­mo­gen beloond wordt.

Don Keleman