Imec.istart bevordert innovatie en onder­ne­mer­schap

Dankzij imec.istart, de Gentse accelerator voor tech start-ups, realiseren tal van bedrijven de gedroomde internationale groei.

Dankzij de steun en begeleiding van imec.istart, de Gentse accelerator voor technologische start-ups, realiseren tal van bedrijven de gedroomde internationale groei. De alomvattende aanpak van het acceleratieprogramma van imec.istart biedt beginnende tech-ondernemers de kans om versneld te groeien. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van imec.istart sprak de Stad Gent met programdirector Sven De Cleyn.

Vanuit welke drijfveer begon het verhaal van imec.istart?

Het startschot van imec.istart weerklonk enkele jaren na de dotcombubbel. In die tijd zag het Vlaamse landschap van de IT-industrie er helemaal anders uit dan vandaag. De toenmalige CEO van IBBT stelde CEO’s van grote Vlaamse bedrijven de vraag waarom ze bij ons bleven. Belangrijkste motivatie bleek het doel om de totaalkost voor nieuwe ontwikkelingen elk jaar te verlagen en zo competitief te blijven met het buitenland. IBBT besefte dat het met dat model niet haalbaar was om veel IT-industrie hier te houden. De geesten werden wakker en zagen de noodzaak om het ecosysteem van onderuit te voeden met nieuwe bedrijven. Zo ontstond 10 jaar geleden het idee om een programma te ontwikkelen ter ondersteuning van jonge, nieuwe technologiebedrijven in de IT-industrie. Ongeacht het feit of ze met de R&D-afdeling van de organisatie samenwerkten of niet.

Imec.istart zorgt ervoor dat nieuwe, jonge tech­no­lo­gie­be­drij­ven sneller de omslag maken van het eerste prototype van een product naar een gezond bedrijf.

Sven De Cleyn, programdirector imec.istart

Wat houdt de missie van imec.istart precies in? En hoe pakken jullie dat concreet aan?

Imec.istart zorgt ervoor dat nieuwe, jonge technologiebedrijven sneller de omslag maken van het eerste prototype van een product naar een gezond bedrijf. Een onderneming waarvan de fundamenten stevig genoeg zijn om door te groeien tot een sterk en florerend bedrijf. Daarvoor bieden we een inhoudelijk coaching- en ondersteuningsprogramma van minstens twaalf maanden. Tijdens zo’n traject combineren we een minimumfinanciering van 50.000 euro per bedrijf met workshops, mentorschap, een-op-eencoaching, ondersteuning bij huisvesting, enzovoort.

Imec.istart maakt deel uit van de internationaal gerenommeerde onderzoeksinstelling imec. Welke voordelen heeft dat voor de tech start-ups die jullie begeleiden?

Imec is een technologiehuis met een 4.000-tal inhouse technologie-experten op allerlei gebieden. Onze betrokkenheid bij imec betekent heel wat voor onze start-ups. We bieden hen namelijk laagdrempelige toegang tot die knowhow zodat ze bijvoorbeeld sparringsessies kunnen houden met de specialisten van imec. Het is ook gemakkelijker om via ons effectief een onderzoekssamenwerking met imec op te starten. Verder vormt de naam imec als gerenommeerd onderzoeksinstituut ook vaak de sleutel die businessdeuren opent voor onze start-ups.

Welke meerwaarde biedt een acceleratietraject bij imec?

Zoals de naam al doet vermoeden, betekent het vooral sneller leren, als bedrijf belangrijke stappen sneller zetten en sneller ondervinden wat niet werkt. We bieden tech start-ups de mogelijkheid om workshops te volgen en met ondernemers te connecteren die sommige uitdagingen in het verleden al tackelden. Versnelling is dus het sleutelwoord. Acceleratie door snel bij te leren, essentiële stappen vlugger uit te voeren en gekende valkuilen te vermijden.

Hoeveel Gentse start-ups hielp imec al?

De algemene teller staat momenteel op iets meer dan 250. Ongeveer 30% van die start-ups zijn Gentse bedrijven.

Hoeveel van die bedrijven boeken nog steeds succes en groeiden uit tot scale-up?

Succes is een subjectief begrip, maar overleven is de basisvoorwaarde om überhaupt succesvol te kunnen zijn. 81% van onze start-ups zijn vandaag nog actief. Voor de technologiesector is dat een enorm hoog cijfer. 36% van die 250 bedrijven realiseerde al een exit. We spreken van een exit bij een volledige overname van het bedrijf of een win-winovereenkomst waarbij het management ons uitkoopt en op eigen benen doorgaat. 75 bedrijven verdienen intussen het label van scale-up. Ze genereren namelijk een omzet van minimum 1 miljoen euro per jaar en/of namen minstens 1 miljoen euro extra financiering op. Een tweetal van onze alumni stelt meer dan tweehonderd mensen tewerk. Eén van de deelnemende start-ups heeft intussen meer dan honderd medewerkers in dienst.

De mindset van internationale uitbreiding moet er vanaf de eerste dag zijn.

Sven De Cleyn, programdirector imec.istart

Is het belangrijk dat tech start-ups internationale ambities koesteren vooraleer ze zich aanmelden voor het acceleratieprogramma van imec.istart?

We hechten er inderdaad belang aan dat onze start-ups openstaan voor internationale groei en beseffen dat ze vroeg of laat de internationale markt zullen moeten betreden. De bereidheid daartoe beschouwen wij als basisvoorwaarde. Zeker in de technologische sector is de Vlaamse en bij uitbreiding Belgische markt te klein. De eerste klantenbasis ontstaat uiteraard in Vlaanderen, maar de mindset van internationale uitbreiding moet er vanaf de eerste dag zijn.

Welke concrete ondersteuning biedt imec.istart zijn tech start-ups?

Ik vermeldde al de workshops en de toegang tot de knowhow van imec, maar we hebben natuurlijk meer te bieden. We beschikken bijvoorbeeld over tools om de teamdynamiek preventief in kaart te brengen en uiteindelijk complementaire profielen samen te brengen in een sterk team. We schatten ook in hoe waarschijnlijk er op termijn in een bepaald team conflicten zullen ontstaan. Zo reageren we preventief, maar zeker ook curatief op eventuele conflictsituaties. Met andere instrumenten helpen we onze start-ups om de internationale markt op te gaan. Wat zijn bijvoorbeeld datagedreven de beste regio’s om primair naartoe te gaan? Daarbij leren we onze deelnemers om zich niet te laten leiden door een toevallige potentiële klant in een land, terwijl dat mogelijk niet de beste keuze is. Met teamversterkende programma’s helpen we start-ups naast de juniorprofielen ook seniorprofielen aan te trekken, die de jongere generatie helpen om bepaalde stappen te zetten. Kortom, we bieden begeleiding in alle aspecten van bedrijfsvoering.

Op welke financiering kunnen tech start-ups in jullie acceleratietraject rekenen? En hoe besteden ze die financiële middelen vooral?

De basisinvestering bedraagt 50.000 euro per start-up. Met eigen middelen kunnen we tot 250.000 euro per bedrijf extra investeren. Verder beschikken we over een uitgebreid netwerk van meer dan duizend actoren in en buiten België. We interageren regelmatig met ons netwerk en leggen connecties om de relevante bijkomende financiering – subsidies, leningen en aandelenkapitaal – op het juiste moment aan te trekken. Onze algemene richtlijn zegt dat de financiering bestemd is om naar de klanten en op de markt te gaan. Natuurlijk mogen start-ups een klein aandeel besteden aan ontwikkelingswerk. Maar het grootste deel gebruiken ze om sales te genereren, marketing te voeren, intellectueel eigendom te beschermen en extra expertise van freelancers en werknemers binnen te halen.

Welke trends stelde je de voorbije 10 jaar vast in het landschap van tech start-ups?

10 jaar geleden waren er in België geen ondersteuningsprogramma’s voor start-ups. In vergelijking met vroeger is het financieringslandschap verrijkt en zijn er meer financiële middelen beschikbaar voor start-ups. Ook het profiel van de gemiddelde tech-ondernemer zagen we enorm evolueren. Vroeger droomden jonge wolven ervan om een zotte droom te verwezenlijken. Vandaag wagen ook steeds meer ervaren dertigers en veertigers de sprong naar het ondernemerschap. Dat doen ze vooral omdat ze onopgeloste problemen zelf willen aanpakken. Ze komen niet meer onbeslagen naar ons toe en hebben dus andere noden en vereisten. Algemeen leeft er in de maatschappij ook meer zin voor ondernemerschap. Geïnspireerde ondernemers spiegelen zich namelijk aan de vele rolmodellen die hen zijn voorgegaan.

 

Welke invloed verwacht je van COVID-19 op de wereld van de start-ups?

Corona beïnvloedt onze start-ups uiteraard nu al. In onze branche – vooral in de gezondheidszorg en de digitalisering – kon een groot deel van de start-ups extra versnellen. In die sectoren zorgde de coronacrisis voor positieve impact. Slechts een kleinere groep van onze start-ups kampt met de negatieve gevolgen van de pandemie. Als positief effect van de crisis is er meer oog voor mentaal welzijn in de brede maatschappij, maar zeker ook in de ondernemerswereld. De druk op ambitieuze ondernemers lag altijd al hoog. Nu schenkt de samenleving meer aandacht aan de impact ervan op de ondernemer als mens.

Bijna alle internationale investeerders beschouwen Gent vandaag als Belgische hotspot voor scale-ups.

Sven De Cleyn, programdirector imec.istart

Welke troeven biedt Gent om uit te groeien tot een Europese referentieregio op het vlak van tech start-ups en scale-ups?

Gent biedt veel troeven. Met imec, VIB, de Universiteit Gent en de hogescholen beschikt Gent in elk geval over ontzettend veel hoogtechnologische kennis. Dat levert de ideale voedingsbodem om nieuwe technologieën te creëren en medewerkers aan te trekken. Door haar pioniersrol levert de Stad Gent qua ecosysteem en ondernemers veel bezielende rolmodellen met mooie bedrijven. Bevlogen werknemers volgen het voorbeeld van hun werkgevers en zo voedt het ecosysteem zichzelf. Bovendien beschouwen bijna alle internationale investeerders Gent vandaag als Belgische hotspot voor scale-ups. De uitdaging voor de Stad bestaat erin die positie te behouden en de wet van de remmende voorsprong buiten spel te zetten.

Ondernemen in Gent is met een internationale blik ambitieus durven starten.

Sven De Cleyn, programdirector imec.istart

De Stad Gent richt haar beleid op bepaalde speerpunten zoals healthtech, biotech, cleantech, digitech en innovatie. Hoe kan de Stad Gent bedrijven, investeerders en partners volgens jou nog beter ondersteunen?

Ondernemen in Gent is met een internationale blik ambitieus durven starten. Ook de Stad heeft als taak om buiten de grenzen van Gent te denken en het lokale aspect te overstijgen. Onze regio is een speldenprik op de wereldkaart. Om als stad, land en regio te blijven meespelen op wereldvlak, mogen we in de kleine visvijver niet concurreren met elkaar. We moeten de handen in elkaar slaan en Gent, Vlaanderen en België duidelijk op de wereldkaart zetten. Samen.

Waarom is het interessant om te investeren in de Gentse economie?

In Gent zijn een aantal prachtige bedrijven gevestigd. De kwaliteit van Belgische bedrijven moet trouwens niet onderdoen voor die in het buitenland. Integendeel zelfs. Gelukkig kunnen we steeds meer rekenen op internationale erkenning. Initiatieven zoals The Big Score zetten onze sterke Vlaamse bedrijven extra in de spotlights.

Waarom is het een goed idee om een bedrijf in Gent te vestigen?

Mijn algemene tip voor ondernemers is om te werken vanuit een plek waar talent, financiering en klanten samenkomen. We ervaren dat Gent daarvoor een goede voedingsbodem biedt. De Stad Gent steunt diverse initiatieven. In en rond Gent krioelt het van knap talent. En er is een sterke financieringsactiviteit. Die combinatie kan de perfecte reden zijn om een bedrijf in Gent te starten.