Gentse dScribe als kompas naar meer toegankelijke bedrijfsdata

Dit bedrijf helpt ondernemers hun data te beheren en rapporten terug te vinden in Gent, Technologiehoofdstad van Europa.

Je kent het vast: als ondernemer beschik je over één of meerdere dataplatformen om de grote hoeveelheid data te stockeren, waar je dikwijls veel in geïnvesteerd hebt. Maar wanneer jij of een van je medewerkers een specifiek rapport zoekt of exacte data nodig heeft, vind je niet altijd terug wat je zoekt. Het is nogal ontmoedigend om tussen die massa aan data en verschillende lijnen juist dat ene stukje informatie terug te proberen vinden. Het Gentse databedrijf dScribe kan hierbij helpen. Zij koesteren namelijk de ambitie om de ‘Google’ te zijn voor jouw data.

Wij, bij Investeren in Gent, hebben ook een ‘BHAG’ (Big Hairy Audacious Goal): Gent verder laten uitgroeien tot Technologiehoofdstad van Europa. Want binnen de bruisende digitale techcommunity van Gent is kunstmatige intelligentie geen futuristisch concept. Bovendien reikt hun kennis verder dan de standaardkennis zoals ChatGPT en OpenAI. De nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven heeft ervoor gezorgd dat de grootste cluster van AI-georiënteerde bedrijven ontstaan is in de bredere regio van Gent. Dankzij de invloed van de Universiteit Gent, imec, imec.istart en AI4growth zagen veel spinoffs en start-ups hier het levenslicht.

dScribe is een van die vele start-ups. Naar aanleiding van hun tweejarig bestaan spraken we met Pieter Delaere (CEO) en Simon Temmerman (CTO) in hun kantoor, in Home of AI.

Voedingsbodem

Wanneer we binnenstappen in Home of AI worden we al direct begroet door enkele andere start-ups die hier hun plekje gevonden hebben. Denk maar aan Tiro.health en Spinewise. Het is voor ons een teken dat we op de juiste weg zijn om sterke bruggen te bouwen tussen overheid en de Gentse techspelers. Wanneer we vragen naar hoe dScribe hier juist terecht gekomen is, vertelt Pieter dat hij aanwezig was op de opening van Home of AI, ondertussen al iets meer dan een jaar geleden. “We waren een jaar voordien gestart met ons bedrijf en waren op zoek naar een aantrekkelijke fysieke locatie” zegt Pieter hierover. “Ik was meteen overtuigd van het concept: start-ups die werken rond het thema AI samenbrengen in een centrale locatie in Gent, vlak bij het station. En inderdaad, wij hebben daar volop de voordelen van kunnen ontdekken. Het is bijzonder leuk om allemaal samen te zitten en te leren van elkaar. Bovendien zijn de mensen van ML2Grow, het organiserende bedrijf achter Home of AI, bijzonder makkelijk aan te spreken voor advies.”

De sprong wagen

dScribe zag officieel het licht op 02 juli 2021, maar de vijf oprichters (waarvan er vier op dat moment actief waren bij consultancy bedrijf delaware, trouwens) speelden al enige tijd met het idee om een eigen bedrijf op te starten. “Het was alleen nog onduidelijk welke vorm dat zou aannemen,” zegt Simon.

“Op een bepaald moment kwamen er voor ons twee zaken samen,” zegt Pieter. “Ten eerste merkten we dat de software die we hadden geschreven voor een project bij 2 grote klanten echt wel aansloeg. Ten tweede had delaware in dat jaar ook net een fonds opgericht, een corporate durfkapitaalfonds, waarbij ze bereid waren om mee te investeren in software, zelfs van binnen de eigen organisatie. We kregen de steun van een van de innovatiepartners en ons verhaal werd goed onthaald door de jury. We waren  op het juiste moment, op de juiste plaats.” “Inderdaad,” stemt Simon in, “alles viel organisch in de juiste plooi”.

De oprichters startten zo met de steun van ‘Ventures by delaware’ met hun project. “We zijn allemaal goede vrienden,” zegt Simon. “Soms maakt dat het net makkelijker, om samen een bedrijf te runnen, maar op andere momenten ook niet. Ik ga daar eerlijk in zijn (lacht). Het is niet dat je altijd op dezelfde lijn zit. Wij hebben ook nog discussies. Maar net omdat je elkaar kent, kan je makkelijker praten. En we houden werkpraat nog altijd voor de werkvloer en privé blijft privé.”

  • Ik was meteen overtuigd van het concept (van Home of AI, n.v.d.r.): start-ups die werken rond het thema AI samenbrengen in een centrale locatie in Gent, vlak bij het station. En inderdaad, wij hebben daar volop de voordelen van kunnen ontdekken.

    Pieter Delaere, CEO

Hoge maatstaf

dScribe wil een interne Google zijn voor een bedrijf. “Mijn vrouw kwam met die vergelijking op de proppen,” geeft Simon toe. “Maar eigenlijk gebruik ik ze ondertussen ook graag. Het geeft mensen een concreet beeld van wat we doen. Namelijk alle data capteren en automatisch catalogeren aan de hand van labels die de gebruikers aan data geven. Achteraf zorgen we ervoor dat dit op een zo intuïtief mogelijke manier kan worden teruggevonden. Dat is een hoge standaard die we onszelf opleggen, maar dat moet ook wel, als we succesvol willen blijven tussen de bestaande concurrentie.”

“We merken vaak dat onze klanten op een schat van data zitten, “ vertelt Pieter. “Ze hebben heel hard geïnvesteerd in rapportage- en dataplatformen – denk maar aan Power-BI – maar wanneer ze concrete informatie opzoeken, zitten ze vaak vast. De eindgebruikers, die dikwijls niet technisch onderlegd zijn, zien het bos door de bomen niet meer. En dat is begrijpelijk! Zo hebben we een klant waarvan de werknemers vroeger honderden afzonderlijke rapporten opmaakten, waarbij ze enkel de data terug konden vinden die binnen hun eigen team gedeeld werd. Maar daardoor werden allemaal afzonderlijke categorieën aangemaakt, ‘workspaces’, wat leidde tot een wildgroei van bestanden.”

Over de ROI van AI

“De grote troef van ons platform is dat de gebruiker slechts 1 vraag hoeft te stellen, namelijk: naar welke data ben ik op zoek?,” zegt Simon. “AI ondersteunt ons daarin.”

Het zal geen verrassing zijn: om orde te scheppen in de chaos kan dit platform rekenen op AI-tools. Sinds begin dit jaar, met de toegenomen interesse naar AI en de gevolgen, krijgen de oprichters hier dan ook veel vragen over. “Inderdaad, mensen zijn daar extra enthousiast over geworden,” zegt Simon hierover. “Mensen zijn zich steeds vaker bewust van de kracht van AI. En alles wat de afgelopen maanden gebeurd is, heeft ervoor gezorgd dat de AI-tools veel toegankelijker geworden zijn. Zo voeden ze zich ook met extra data. Maar het is belangrijk, als bedrijf, om af te wegen hoe je deze tools inzet.”

“Wij hebben AI nodig voor onze dagelijkse werking, waarbij we ons vooral richten op de automatisatie van documentatie en de indeling van die data en rapporten in bepaalde categorieën,” zegt Pieter. “We proberen daar heel pragmatisch mee om te springen.”

  • Mensen zijn zich steeds vaker bewust van de kracht van AI. En alles wat de afgelopen maanden gebeurd is, heeft ervoor gezorgd dat de AI-tools veel toegankelijker geworden zijn. Zo voeden ze zich ook met extra data. Maar het is belangrijk, als bedrijf, om af te wegen hoe je deze tools inzet.

    Simon Temmerman, CTO

Gevoelige gegevens

Niet elk bedrijf staat natuurlijk te springen om hun data te delen met een externe partner. Soms moeten de ondernemers hun overtuigingskracht bovenhalen. “Data toegankelijk maken staat centraal in alles wat we doen,” zegt Pieter. “Integraties tussen dScribe en de systemen van de klant zijn dus ook nodig. Het helpt wel dat wij slechts een inventaris opmaken van de data overheen verschillende systemen. Daarbij wordt enkel de metadata uitgelezen. Dat is wel een belangrijk onderscheid om te maken.”

“Als we dan bovendien alle voordelen aanhalen, hebben we de (potentiële) klanten wel vlot mee,” zegt Simon. “Vroeger waren mensen daar soms bezorgd over, maar het vertrouwen in cloud oplossingen neemt toe. Als we nu zeggen dat we op 2 à 3 werkdagen het platform kunnen activeren en hen de mogelijkheid kunnen geven om op een transparante en snelle manier zelf inzichten te verwerven in de reeds bestaande data en rapporten, dan zijn ze snel mee in ons verhaal.”

Digitale community

Deze ondernemers zijn ook helemaal mee in het verhaal van de Gentse Digital Tech. “Gent leeft echt wel op vlak van tech,” zegt Simon. “Zelfs al voor studenten, met initiatieven  als de Gentrepreneur en Student Startup. En ook op Europees vlak zie je dat steeds duidelijker, dat Gent aan een stevige opmars bezig is. We hebben hier echt een Sillicon Valley van Europa, dankzij een stevig netwerk. Dat is zo belangrijk, want daardoor voel je je als start-up meer ondersteund. En vooral: er is geen terughoudendheid om inzichten te delen met andere start-ups. Integendeel, hier willen de mensen vooral leren van elkaar.”

“Alleen missen we die grote, overkoepelende congressen nog een beetje,” zegt Pieter. “De Stad kan hierbij zeker en vast een faciliterende rol in opnemen. We hebben ook wel nood aan netwerksessies. Iedereen is natuurlijk zo gericht op de ontwikkeling van zijn product en een correcte dienstverlening, dat er nog maar weinig tijd overblijft om ook nog zo’n event te organiseren.”

  • Gent leeft echt wel op vlak van tech. We hebben hier echt een Sillicon Valley van Europa, dankzij een stevig netwerk. Dat is zo belangrijk, want daardoor voel je je als start-up meer ondersteund. En vooral: hier is geen terug­hou­dend­heid om inzichten te delen met andere start-ups.

    Simon Temmerman, CTO

Nabije toekomst

Het gaat hard voor de start-up: in mei haalden ze nog 1.5 miljoen euro op dankzij PMV en Angelwise. “We zijn snel aan het groeien,” beaamt Pieter. “Onze volgende stap zal richting de Europese markt zijn, of zelfs daarbuiten, wie weet. Daarvoor zullen we werken via partnerschappen. Een grotere markt betekent natuurlijk ook een groter team, dus de komende maanden zullen we vooral op zoek gaan naar nieuwe mensen.”

Tips voor andere ondernemers

De heilige graal hebben deze vijf ondernemers nog niet gevonden. Voorlopig houden ze het bij een aantal duwtjes in de goeie richting. “Durf gewoon te springen”, zegt Simon. “Je kan nog zoveel boeken over ondernemen lezen, uiteindelijk moet je het toch leren aan de hand van je eigen ervaringen. En durf je ook openstellen naar andere tech-ondernemers. Vaak gaan we té weinig de dialoog aan op events en praten we amper met elkaar. Maar je kan net veel leren van de inzichten van een andere ondernemer.”

“En vat feedback van de klanten alsjeblief niet op als een persoonlijk verwijt,” vult Pieter aan. “Ik begrijp het, dat product is je kindje, je staat daar zo dicht bij. Maar wij proberen feedback, zowel positief als negatief, te zien als een goeie zaak. Als mensen de moeite nemen om feedback te geven, betekent dat dat je oplossing een gevoelige snaar raakt en daar kan je bijzonder veel uit leren.”