Aphea.Bio biedt landbouwers perspectief voor een meer duurzame toekomst

Het Gentse Aphea.Bio zet zich in voor de ontwikkeling van minder schadelijke en meer biologische producten in de landbouw.

Met de Green Deal doet Europa inspanningen om de problematiek rond de klimaatverandering aan te pakken. Dat sluit volledig aan bij de missie van het Gentse Aphea.Bio, dat zich inzet om een antwoord te bieden op de vraag naar minder schadelijke en meer biologische producten in de landbouw. In een gesprek met de Stad Gent vertellen CEO Isabel Vercauteren en CTO Steven Vandenabeele begeesterd over de missie en toekomstplannen van Aphea.Bio.

Vanuit welke drijfveer ontstond Aphea.Bio?

Aphea.Bio ontstond als spin-off van VIB en is het resultaat van de innovatiedrang binnen VIB en de bestaande nood op de landbouwmarkt. Onze focus ligt op de beperking van chemische pesticiden en bemestingsmiddelen. We zoeken oplossingen voor de problematiek en willen landbouwers helpen om minder chemische, schadelijke en vervuilende producten te gebruiken. “De landbouwsector staat enorm onder druk van Europa en de Europese regelgeving. Bepaalde producten verdwenen van de markt. Wij willen landbouwers de alternatieven aanreiken waarnaar ze op zoek zijn”, vertelt Isabel.

  • Aphea.Bio heeft als doel om de onestopshop te zijn voor duurzame, biologische producten.

    Isabel Vercauteren , CEO

Wat doet Aphea.Bio concreet?

Aphea.Bio werkt aan twee programma’s: biostimulanten en biologische bestrijdingsmiddelen. Biostimulanten bevorderen de groei van planten. Bestrijdingsmiddelen beschermen planten tegen ziekteschimmels, insectenplagen en onkruid.

Aphea.Bio heeft als doel om de onestopshop te zijn voor duurzame, biologische producten en oplossingen te bieden in het volledige gamma van gewasbescherming.

Veel bedrijven in onze sector werken met groenten en serregewassen. Wij kozen voor de grote rijgewassen tarwe en maïs. Die beslissing brengt tal van uitdagingen met zich mee, maar geeft onze missie een uniek karakter.

Vanwaar de beslissing om te werken met grote rijgewassen?

Bij de opstart van een bedrijf ga je natuurlijk op zoek naar unieke aspecten, die helpen om de nodige financiering te verkrijgen. Tegelijkertijd bood er zich een interessante opportuniteit aan. Steven licht toe dat landbouwers veel sproeien tegen schimmels, insecten en onkruid. “Niet-chemische en dus minder schadelijke oplossingen voor grote rijgewassen liggen niet voor het rapen.”

Met Aphea.Bio willen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan de duurzame landbouw. Grote impact maken met grote rijgewassen. Dat is de reden waarom we die uitdaging aangingen.

Gent wil een voortrekkersrol spelen in het klimaatdebat. Hoe draagt de technologie van bedrijven zoals Aphea.Bio bij aan een beter klimaat?

Landbouw behoort tot de grote luchtvervuilers op onze planeet. De stikstofverbindingen die minerale en organische bemesting vrijgeven, vormen een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect.

De producten van Aphea.Bio bieden een antwoord op twee vlakken. Enerzijds zorgen onze biostimulanten voor eenzelfde opbrengst met minder bemesting en dus minder stikstofgassen. Anderzijds komt er dankzij onze gewasbescherming op basis van micro-organismen minder chemie terecht in het grondwater en de waterlopen. “Zo dragen we bij aan het groene imago van landbouwers en zetten we hen positiever in the picture”, benadrukt Isabel.

  • Met de Farm-to-Fork-strategie ontstond een perfecte match waarbij we Europa helpen om de doelstellingen te bereiken.

    Isabel Vercauteren , CEO

De Farm-to-Fork-strategie vormt een hoeksteen van de Europese Green Deal. Hoe spelen jullie daar als bedrijf op in?

Ons businessconcept was de Farm-to-Fork-strategie avant la lettre. Onze ambities en die van Farm-to-Fork overlappen elkaar perfect. Net zoals Europa streven we naar minder synthetische meststoffen en minder chemische gewasbeschermingsmiddelen.

In eerste instantie zijn onze op micro-organismen gebaseerde producten bedoeld om conventionele landbouwers te helpen de Europese normen te behalen. Maar onze producten zijn ook prima bruikbaar in de biologische landbouw.

Er ontstond een perfecte match waarbij we Europa helpen om de doelstellingen te bereiken. “De Green Deal is hip en we surfen mee op de Europese groene golf”, vult Steven aan.

Op korte termijn haalde Aphea.Bio heel wat kapitaal op. Welke rol speelden lokale en Europese fondsen daarbij?

We hebben inderdaad twee financieringsrondes achter de rug en in 2023 staat er een derde op het programma. We kozen er bewust voor om bij de A-ronde alleen Vlaamse investeerders te betrekken, met uitzondering van VIVES uit Louvain-la-Neuve. Voor de B-ronde breidden we het terrein uit naar Europees niveau met sterke partijen, zoals Astanor Ventures en ECBF. We plannen om tijdens de C-ronde een niet-Europees fonds toe te voegen.

Met onze huidige generatie biologicals slagen we erin de opbrengst met 3 tot 5 procent te doen stijgen. Zo maken we echt het verschil.

Steven Vandenabeele , CTO

Welke nationale en internationale toekomstplannen koestert Aphea.Bio?

Algemeen streven we ernaar om als onestopshop een belangrijke speler te zijn op de markt van biologie-gebaseerde middelen. We willen ons ten opzichte van de grote spelers rondom ons profileren als pionier en voortrekker.

Intussen zijn we ook klaar voor de internationale sprong. Met Europa als eerste en de Verenigde Staten als tweede target voor 2022 willen we Aphea.Bio op wereldvlak manifesteren. Onze alternatieve oplossingen zijn wereldwijd inzetbaar. De focusgewassen tarwe en maïs beslaan een enorm potentieel areaal. Met onze huidige generatie biologicals slagen we erin de opbrengst met 3 tot 5 procent te doen stijgen. Zo maken we echt het verschil.

Momenteel kijken we ontzettend uit naar de lancering van onze eerste biostimulant in 2023. Daarna volgen de bio-fungiciden, bio-herbiciden en bio-insecticiden.

Gent geniet wereldfaam en is een magneet voor internationale interesse.

Steven Vandenabeele , CTO

Vinden jullie gemakkelijk talent om met Aphea.Bio een sterk team uit te bouwen? Speelt de nabijheid van de UGent en andere Gentse onderwijsinstellingen een belangrijke rol?

Absoluut. We stellen momenteel ongeveer 41 werknemers tewerk. Aangezien we altijd ook internationaal rekruteren, beschikken we over een internationaal team. Steven stelt vast dat Gent en VIB een echte aantrekkingspool vormen.

“Gent is nationaal en internationaal gezien een goede plek om talent aan te werven. De stad geniet wereldfaam, stelt een enorme pool van sterk talent ter beschikking en is een magneet voor internationale interesse.”

Werken er expats bij Aphea.Bio? Zo ja, hoe ervaren zij Gent als woon- en werkstad?

Bij Aphea.Bio werken een vijftal expats uit Iran, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Mensen kiezen er vol overtuiging voor om hun leven hier opnieuw op te bouwen. Door het Engels als voertaal te hanteren, zorgen we ervoor dat expats zich hier welkom voelen.

Alleenstaande expats wonen vaak in de stad zelf, gezinnen zoeken de rand rond Gent op. Als dynamische, internationale stad biedt Gent hen een sterk expat-ecosysteem waar ze elkaar vinden.

Al decennia is Gent wereldwijd een hotspot voor agrobiotechnologie. Hoe komt dat en hoe zorgen we ervoor dat Gent dat blijft?

Vroegere pioniers, zoals Marc Van Montagu en Jeff Schell, speelden een grote rol in onze huidige positie als farma- en biotech-hotspot.

Steven benadrukt het belang om als stad te blijven inzetten op de hoogwaardige opleidingen. “De masteropleiding biotechnologie is internationaal bekend.”

Als hub van innovatie en logistiek oefent Gent een aan­trek­kings­kracht uit.

Isabel Vercauteren , CEO

De Stad Gent richt haar beleid op bepaalde speerpunten zoals biotech, healthtech, cleantech, digitech en innovatie. Welke troeven heeft Gent volgens jullie om uit te groeien tot Europese technologiehoofdstad? En hoe kan de Stad Gent biotechbedrijven nog beter ondersteunen?

Als hub van innovatie en logistiek oefent Gent een aantrekkingskracht uit. De geografische ligging, de sterke opleidingen, de pool aan internationaal talent, de internationale uitstraling en dynamiek beschouwen we als absolute troef.

Het was zeker en vast geen toevallige keuze van het Amerikaanse bedrijf Inari Agriculture NV om een  Europese vestiging neer te poten in Zwijnaarde. De cluster van en rond Tech Lane Ghent Science Park vormt een interessante community voor bedrijven.

Ondanks de vele troeven die Gent te bieden heeft, vormt betaalbare startruimte en huisvesting een issue.

Voor startende ondernemers is het een hele uitdaging om een locatie te vinden voor hun bedrijf. Er heerst echt plaatsgebrek qua infrastructuur, burelen en labo’s. “Investeerders van jonge bedrijven beogen waarde-opbouw door producten, patenten, enzovoort. In de vroege opstartfase van een bedrijf investeren ze liever niet in infrastructuur. Tegelijkertijd beschikken startende bedrijven niet over de financiële middelen om een pand aan te kopen. Huurbare opties zijn schaars.”

  • Ondernemen in Gent is in elk geval een onvergetelijk avontuur. Gent was de ideale plek om Aphea.Bio op te richten: dicht bij Gent, VIB, de labo’s en huis.

    Steven Vandenabeele en Isabel Vercauteren , CTO en CEO