Tijdslijn Het Getouw

Ontdek de mijlpalen in het stadsvernieuwingsproject 'Het Getouw'

tijdslijn

2010

2012

April 2012

Juni 2012

November 2012

2013

Voorjaar 2013

2014

10 april 2014

9 mei 2014

Juli - augustus 2014

Augustus 2014

2015

31 mei 2015

Juni 2015

Zomer 2015

2016

Najaar 2016

2017

Voorjaar 2017

2018

Januari 2018

voorjaar 2018

2019

najaar 2019

2020