Contact en partners Het Getouw

Kom nog meer te weten over het project Het Getouw en vind alles over contactgegevens, partners en subsidies.

Contacteer ons

 

Partners van Het Getouw

  • Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent
  • De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent
  • IVAGO
  • OCMW Gent

Subsidiërende overheden

Het project geniet financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Gewest, het Federaal Grootstedenbeleid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Buurtorganisaties

We werken nauw samen met de buurtorganisaties in en rond de UCO-site zoals Uco été, vzw Jong, Buurtcentrum Bloemekenswijk, Wijkgezondheidscentrum De Kaai, ... Meer info over de Bloemekenswijk kan je lezen op de webpagina Bloemekenswijk