Subsidie wasbare luiers aanvragen

Vraag je subsidie aan voor de huur van een luierpakket twv 85 euro. Ook als pleegouder geniet je van dit voordeel.

Waarover gaat het?

Wist je dat je een subsidie kan aanvragen voor de huur van een pakket wasbare luiers?
Dit kan een proefpakket zijn om meerdere types wasbare luiers of een pakket speciaal samengesteld voor de eerste weken van een pasgeboren kindje. Na de proeftijd van 4 weken beslis je om herbruikbare luiers te blijven gebruiken of niet. 

De subsidie voor de huur van een luierpakket bedraagt maximaal 85 euro. Ook pleegouders kunnen deze subsidie aanvragen, ook als het kindje gedomicilieerd is bij de biologische ouders.

Waarom?

Wasbare luiers zijn beter voor het milieu dan wegwerpluiers omdat je een reusachtige berg afval vermijdt en je minder CO2 uitstoot. Bovendien kom je na een luierperiode gemiddeld 500 euro goedkoper uit en als je de luiers voor een volgend kind gebruikt, is het financieel voordeel nog groter. Lees zeker de vele handige tips

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het kind moet op het moment van de aanvraag jonger dan 3 jaar zijn.
 • Je moet de luiers minstens 4 weken huren.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie voor de huur van een luierpakket gedurende 4 weken bedraagt maximaal 85 euro.

Wat heb je nodig om een subsidieaanvraag te doen?

 • Een factuur, niet ouder dan 6 maanden.
 • Staat je pleegkind niet gedomicilieerd bij jou als pleegouder, dan heb je een plaatsingsattest van Pleegzorg Vlaanderen nodig.
 • Jouw token of elektronische identiteitskaart als je online wil ondertekenen.

Tip: met een Mijn Gentprofiel kan je online de status van je dossier opvolgen.

Hoe vraag je een subsidie aan?

Je vraagt de subsidie aan op één van volgende manieren:

Gemakkelijk en snel: online

 • Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je specifiek nodig hebt.
 • Laad de bewijsstukken op.
 • Je krijgt een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend? Dan is jouw aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je niet online ondertekend? Print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Minder snel: papieren aanvraag 

 • Download het aanvraagformulier, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend je aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Wil je na je aanvraag weten wat de stand van zaken van je dossier is?

 • Surf naar www.mijnburgerprofiel.be;
 • Meld je aan als je nog niet aangemeld bent;
 • Je vindt de laatste status van je dossier bij de meldingen.

Heb je vragen ivm de subsidie wasbare luiers? Contacteer ons via milieuenklimaat@stad.gent of bel naar 09 268 23 00.

Regelgeving

Subsidiereglement voor een huurpakket van wasbare luiers voor 2021-2025

Subsidie wasbare luiers aanvragen