Voor miljoen euro zonnepanelen op 17 stadsgebouwen

Er liggen al zonnepanelen op 39 stadsgebouwen, nu komen er 17 bij. Het aandeel elektriciteit uit zonnepanelen gaat van 7 naar 12 procent.

Vandaag liggen er zonnepanelen op 39 stadsgebouwen, daar komen straks nog eens 17 stadsgebouwen bij. Het aandeel van de elektriciteit die de Stad uit zonnepanelen haalt, gaat daardoor van 7 naar 12 procent. De Stad Gent investeert de komende twee jaar 1 miljoen euro in de nieuwe zonnepanelen.

Op naar 30 procent

Het gaat om 7 scholen en 3 kinderdagverblijven, 2 administratieve gebouwen, een woonzorgcentrum en 4 locaties voor sociale dienstverlening. De investering kadert in de ambitie van de Stad Gent om binnen 5 jaar 30% van haar elektriciteitsverbruik op te wekken via hernieuwbare energie. Het plaatsen van zonnepanelen op bestaande gebouwen is een belangrijk onderdeel van het plan om die doelstelling te bereiken. Ook bij nieuwe bouwprojecten worden standaard zonnepanelen of groendaken voorzien.

Met deze investering komt er 3.360 vierkante meter aan zonnepanelen bij. We stijgen van 7 naar 12 procent hernieuwbare energie ten opzichte van het totale elek­tri­ci­teits­ver­bruik. Een belangrijke stap in de goede richting.

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Burgerparticipatie

Tegen 2025 moet minstens 30% van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen uit hernieuwbare energie bestaan. Om die ambitie waar te maken, wil de Stad samen met burgers investeren in nog meer zonnepanelen op openbare gebouwen. Op dit moment bekijkt de Stad met partner Energent (via een raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf) of het mogelijk is om zonnepanelen op het dak van basisschool Het Spectrum te voorzien met behulp van investeringen van Gentenaars. De Stad gaat de komende maanden op zoek naar meer geschikte daken voor zonnepanelen om samen met Gentenaars in te investeren.