Vijf miljoen euro Europese subsidies om Gent versneld te helpen ontharden

Dat geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek over ontharden en vergroenen én naar pilootprojecten in drie Gentse wijken.

rewild foto

Van de 122 projecten die door Europese steden werden ingezonden voor een projectsubsidie rond duurzaamheid, werden er door Europa slechts 22 weerhouden. Het Gentse ‘Rewild the city’ is er één van. Gent krijgt 5 miljoen euro voor het project rond ontharding en vergroening. De Stad werkt daarvoor samen met de Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Universiteit Antwerpen. Ook Breekijzer vzw (van onder andere het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen) en het Gents Milieufront doen mee.

Twee sporen

Het project ‘Rewild The City’ zal op twee sporen werken: onderzoek en praktijk. Samen met de partners zal de Stad Gent in kaart brengen waar er sneller onthard kan worden, hoe dat moet gebeuren en wat daarvoor de drempels zijn. Dat moet leiden tot een leidraad met een duidelijke langetermijnstrategie.

Maar ook de praktijk speelt een belangrijke rol. In drie kwetsbare wijken komen er pilootprojecten om te ontharden en vergroenen en zo extra ruimte te creëren. Het gaat om Ledeberg en Sluizeken-Tolhuis-Ham, de derde wijk wordt nog bepaald. De pilootprojecten zullen de Gentenaars actief betrekken. De focus ligt daarbij niet alleen op het ontharden en vergroenen van publieke ruimte, maar ook privaat terrein.

Het klimaat verandert, dus Gent verandert mee. Door Gent te 'rewilden' maken we onze stad beter bestand tegen wateroverlast, hitte en droogte.

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Het project wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief European Urban Initiative – Innovative actions (EUI-IA).