Verbod oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen opgeheven

Sedert 30 oktober 2023 is het algemeen onttrekkingsverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven.

Op 27 oktober werd de droogtetoestand van de onbevaarbare waterlopen geëvalueerd. Uit de evaluatie van de droogte-indicatoren blijkt dat de meerderheid van de onttrekkingszones in Oost-Vlaanderen voldoende is hersteld van de droogteperiode.

Daarom stelde de adviesgroep Droogtevan de Vlaamse overheid vast dat het niet langer nodig is om het algemeen tijdelijk onttrekkingsverbod aan te houden. 

Meer info

  • Bekijk het besluit van de gouverneur Oost-Vlaanderen.
  • Bekijk in detail de onttrekkingszones en waterlopen op deze interactieve kaart 
  • Voor het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen heb je een toelating nodig.