Van grijs naar groen

60 m² tegels eruit en 10 groene voortuintjes erin

operatie_steenbreek_GMF

De bewoners van de Henri Mortierstraat in Gentbrugge staken samen met vrijwilligers van het Gents MilieuFront (GMF) de handen uit de mouwen om een aanzienlijk deel van hun straat te ontharden en te vergroenen. Concreet werd 60 m² tegels weggehaald om plaats te maken voor 10 groene en waterdoorlatende voortuintjes. Dat deden ze - geheel toevallig - temidden van storm Odette. Toepasselijker kan haast niet.

 Gebundelde krachten

De ontharding en vergroening van de Henri Mortierstraat kwam er op initiatief van het Gents MilieuFront (GMF). In de zomer van 2019 informeerde het GMF bewoners over alternatieven voor de verharding voor hun deur. Uiteindelijk tekenden 10 gezinnen in op het project, en konden ze beginnen dromen van een voor- of geveltuin. Om hen daarbij te helpen kregen de bewoners in verschillende speeddates met een professionele eco-tuinarchitecte een schat aan informatie en inspiratie mee. Samen met de architecte kwamen ze zo stap voor stap dichter bij hun droomtuin.

Zaterdag 26 september was het zover. Met man en macht werden de tegels en de verharde aarde eronder weggenomen. Daarna werd er verse teelaarde aangevoerd en werden de tuintjes collectief beplant met vers groen. De één koos voor een eetbare voortuin, de andere voor een voortuin met weinig onderhoud. Er was kortom voor elk wat wils. Ook Stad Gent volgde het project van bij de start op, en stelde onderweg advies en logistieke ondersteuning ter beschikking. Zo leverde de Stad onder andere de teelaarde aan voor de tuintjes en stelde ze containers ter beschikking voor het geruimde puin.

Minder wateroverlast, meer verkoeling, biodiversiteit en gezelligheid

Omdat we meer periodes van veel regen en droogte krijgen, is het belangrijk dat de stad een spons wordt. Dat betekent dat we alle overbodige stukken verharde oppervlakte best weghalen om plaats te maken voor water en groen. Want waar regenwater de bodem kan insijpelen, wordt de grondwatertafel aangevuld en is er veel minder kans op wateroverlast na hevige regenval.

Tegelijkertijd zorgt minder verharding er ook voor dat het hitte-eilandeffect in de straat wordt teruggedrongen. Het nieuwe groen zorgt daarbij nog eens voor extra afkoeling op hete dagen. Dat is een win-win voor iedereen: meer tuinen en groen zorgen op hun beurt dan ook nog eens voor meer biodiversiteit. En minstens even belangrijk is dat de tuintjes aan de straatkant zeker voor meer gezelligheid zorgen in de straat!

Straataanpak

De Stad ondersteunde dit tweede proefproject in de Henri Mortierstraat mee om kennis op te bouwen rond hoe we als stad vergroeningsprojecten op privaat terrein (in een straat) in de toekomst best kunnen ondersteunen. Het eerste proefproject was het eerdere project van GMF en de bewoners van de parallelle Désiré Toeffaertstraat, dat kaderde binnen Operatie Perforatie.