Stad Gent werkt proactief aan schonere lucht op 7 bedrij­ven­ter­rei­nen

Na een intensieve begeleiding is het aantal bedrijven dat volledig in orde is nu al gestegen van 17% tot 75%.

De Stad Gent helpt 226 Gentse bedrijven op zeven bedrijventerreinen om zich in regel te stellen met hun omgevingsvergunningen. En met resultaat: na een intensieve begeleiding is het aantal bedrijven dat volledig in orde is nu al gestegen van 17% tot 75%. Zo werkt de Stad Gent aan properdere lucht voor haar inwoners.
 

De Stad Gent is met dit proactieve project niet aan haar proefstuk toe. In het verleden werkte de Stad ook al op deze proactieve manier bij bijvoorbeeld garages, bakkerijen en carwashes, en met succes. Het start met informeren en sensibiliseren van bedrijven over de complexe milieuwetgeving. Vervolgens komen controleurs ter plaatse. Als laatste stok achter de deur komen er aanmaningen of een proces-verbaal.

Dit project omvat maar liefst 226 bedrijven. Het gaat om de bedrijventerreinen Drongen, Zwijnaarde, Industrieweg, Gentbrugge, Sint-Denijs-Westrem, Afrikalaan en Wiedauwkaai, waar in totaal 226 klasse 2- en klasse 3-bedrijven met mogelijk luchtvervuilende activiteiten zijn benaderd.

De Stad Gent maakt een prioriteit van schone lucht voor haar inwoners. Met een proactief traject zorgden we ervoor dat bij 226 Gentse bedrijven de uitstoot daalde. Onze proactieve aanpak loont. Na een intensieve begeleiding steeg het aantal bedrijven dat volledig in orde is nu al van 17% tot 75%. Nu maken we verder werk van de resterende 25%.

Tine Heyse , schepen van Milieu

Met dit proactief traject zorgt de Stad Gent voor een systematische doorlichting van de lopende vergunningen en de naleving van de opgenomen voorwaarden. Zo zijn er als resultaat van het project heel wat verbeteringen wat betreft de stookinstallaties en de brandveiligheid. De controleurs van Stad Gent bezoeken de bedrijven en gaan niet direct over tot controles en boetes, maar adviseren de bedrijven eerst om zich in orde te stellen.

Via een korte enquête polste de Stad naar de tevredenheid van de bedrijven over dit project. Daaruit blijkt een globale tevredenheid over de proactieve aanpak. Bedrijven zijn tevreden over de afspraken, plaatsbezoeken, de begeleiding en dat ze voldoende tijd kregen om zich in orde te stellen. De bedrijven gaven wel aan dat de regelgeving complex is en dat ze de complexe regels onvoldoende kennen.