Stad Gent stelt zich kandidaat voor ‘100 Climate-neutral Cities’

Wordt Gent één van de 100 klimaatneutrale Europese steden tegen 2030?

Nelson Mandelapromenade

Stad Gent heeft zich kandidaat gesteld om deel te nemen aan ‘100 Climate-neutral and Smart Cities by 2030’, een project van de Europese Commissie dat grotere steden over heel Europa wil stimuleren om de uitdaging aan te gaan om tegen 2030 klimaatneutraal te worden.

De deelnemende steden krijgen ondersteuning in hun transitie naar klimaatneutraliteit en worden experimenteer- en innovatiehubs die de weg naar 2050 zullen uitstippelen voor de andere Europese steden.

Door deel te nemen aan deze EU-missie verzekert Gent zich verder van een voortrekkersrol en stapt het in een unieke opportuniteit om kennis over innovatie uit te wisselen. Het bereiken van klimaatneutraliteit zal natuurlijk niet zonder slag of stoot kunnen gebeuren. Het zal van iedereen inspanningen vergen. Maar de weerslag voor toekomstige generaties is van onschatbare waarde.

De inzet van alle Gentenaars – burgers, organisaties, wetenschappers en ondernemingen – speelt al jaren een belangrijke rol in het succes van het klimaatbeleid in onze stad. In de toekomst wordt het nog belangrijker om de krachten te bundelen. Daarom werd onze kandidatuur voor de EU-missie ondersteund door drie partners: Universiteit Gent, North Sea Port en Energent.

De selectie wordt in april bekendgemaakt.