Stad Gent ondertekent Green Deal Huren en Delen

Stad Gent wil verder inzetten op de circulaire economie, meer specifiek het vergroten, verduurzamen en verenigen van de huur- en deelmarkt.

Op 25 april 2023 ondertekent Stad Gent de Green Deal Huren en Delen in Brussel. Deze ondertekening houdt een engagement in van Stad Gent om verder in te zetten op de circulaire economie, en meer specifiek op het vergroten, verduurzamen en verenigen van de huur- en deelmarkt.

Samen experimenteren en leren

De Green Deal Huren en Delen is een initiatief van vzw WijDelen en Vlaanderen Circulair, gesteund door living labs van VLAIO. Deze Green Deal is een alliantie voor drie jaar om samen met de sector te leren, te experimenteren en drempels weg te werken. Het engagement van Stad Gent past perfect binnen het Gents Klimaatplan.

Van bezit naar gebruik

Huren en delen is een kernstrategie binnen de circulaire economie. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van materialen. Zo worden minder primaire grondstoffen aangesproken omdat goederen langer of frequenter in gebruik blijven. Centraal in dit concept staat de maatschappelijke verschuiving van eigendom naar de toegang tot goederen, of de omslag van bezit naar gebruik van producten. Het stimuleert daarbij producten die langer meegaan en herstelbaar zijn, en leidt zo tot lokale en sociale jobcreatie.

Veel groeipotentieel naast deelauto's

Het schoolvoorbeeld bij uitstek is het systeem van deelauto’s dat in Gent sterk is ingeburgerd. Andere deel- en huurinitiatieven zijn nog eerder kleinschalig maar met veel groeipotentieel.

Er bestaan al heel wat initiatieven in Gent die inzetten op huren en delen, zoals De Klusserette in de Dampoortwijk of Porseleen waar je keukengerei kan lenen. Of speelgoed dat je kan uitlenen via de verschillende spelotheken die Gent rijk is en kinderfietsen via Op Wielekes. Door ons te engageren voor de Green Deal Huren en Delen willen we deze waardevolle bur­ger­ini­ti­a­tie­ven en start-ups een boost geven. We brengen hen samen in een netwerk van circulaire pioniers waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en we vergroten hun bekendheid bij de Gentenaars via de vele com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len van de Stad.

Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen

Meer huren en verhuren in eigen aankoopbeleid

Maar ook in de eigen organisatie zal huren en delen een grotere plaats krijgen. Dit gebeurt al met deelwagens voor dienstverplaatsingen, met het openstellen van leegstaande stadseigendommen voor tijdelijke invullingen in afwachting van een definitieve invulling, en ook het openstellen van de parking aan de Campus Prins Filip voor de buurt is een mooi voorbeeld. Stad Gent zal bekijken of ook in haar aankoopbeleid meer huren en verhuren kan opgenomen worden.