School experimenteert met opvang regenwater in enorme waterzakken

In Jenaplanschool De Kleurdoos recupereert de Stad Gent regenwater via waterzakken. Het gaat om een innovatief proefproject.

In Jenaplanschool De Kleurdoos recupereert de Stad Gent regenwater via waterzakken. Het water wordt daarna gebruikt voor het spoelen van het sanitair. Het gaat om een innovatief proefproject dat na positieve evaluatie ook op andere plaatsen kan uitgerold worden.

Waterzakken op maat

In de kelder van Jenaplanschool De Kleurdoos, in de Onderwijsstraat in Ledeberg, heeft de Stad Gent een pompsysteem geïnstalleerd met twee regenwaterzakken, elk met een opslagcapaciteit van 27 kubieke meter. Het opgeslagen regenwater wordt gebruikt om het vernieuwde sanitair te spoelen. De waterzakken zijn een slimme oplossing als een regenput of regentank geen optie is. Er komt geen graafwerk aan te pas, de zakken worden via de trap in de kelder geplaatst. Ze zijn op maat gemaakt en vervaardigd uit synthetisch rubber dat voornamelijk gebruikt wordt als dakdichting of voor mestopslag.

In al onze gebouwen zoeken we naar manieren om het verbruik van energie en water te verminderen. Het uitgraven van een waterput bleek in De Kleurdoos niet mogelijk. Als dit innovatieve project met waterzakken slaagt, kan het als voorbeeld dienen voor heel wat publieke en private gebouwen in Gent en ver daarbuiten.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

Het proefproject loopt nog het volledige schooljaar, en wordt dan geëvalueerd. Vóór de installatie van de waterzakken en de renovatie, verbruikte het oude sanitair in De Kleurdoos 1.350 kubieke meter leidingwater per jaar. Dankzij de regenwaterrecuperatie zal dat sterk verminderen.

Ook voor thuis

Het hergebruik van regenwater heeft verschillende voordelen. Het reduceert niet alleen het verbruik van leiding- en grondwater, de reservoirs zorgen ook voor een buffer bij stortbuien. Het uitgraven van een grote regenwaterput is echter vaak moeilijk of duur in het dichtbebouwde Gent. Een bovengrondse regenwatertank neemt dan weer veel plaats in. Waterzakken kunnen ook voor woningen een oplossing bieden, ze kunnen bijvoorbeeld in de kruipkelder liggen, een ruimte die anders toch verloren gaat.