Publieke inspraak over procedure van twee nieuwe kerncentrales in Nederland

Kijk de kennisgeving in en geef vóór 4 april opmerkingen of reacties over dit project.

Icoon advies

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een ruimtelijke procedure voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De eerste fase in deze procedure is een (ruimtelijke) verkenning.

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn, en dat elektriciteit in 2035 CO2-neutraal geproduceerd wordt. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling. Daarom heeft Nederland besloten om in te zetten op de voorbereiding van twee nieuwe kerncentrales.

Deze verkenning start met de locaties Borssele (ook wel het Sloegebied of ‘Borssele/Vlissingen’) en Maasvlakte I (in het Rotterdamse havengebied). Uit nader onderzoek kunnen aanvullende gebieden ook als locatie worden onderzocht voor de bouw van de kerncentrales.

Heb je opmerkingen of voorstellen?

 Dien ze vóór 4 april in

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Nieuwbouw kerncentrales
Postbus 111
9200 AC Drachten