Parkbos pioniert met stuwdammetjes in strijd tegen droogte

Dankzij die stuwtjes wordt het water langer vastgehouden zodat het de kans krijgt om in de grond te sijpelen in plaats van weg te vloeien.

In het Parkbos is een uitzonderlijk pilootproject gestart. In het netwerk van grachtjes werden al twee stuwdammetjes aangelegd, binnenkort komen er nog tien bij. Dankzij die stuwtjes krijgt het water de kans om in de grond te sijpelen in plaats van weg te vloeien. Dat moet de natuur wapenen tegen de droogte en ook de oogst van de landbouwers ten goede komen.

Uit de droogtestudie van de Stad Gent van 2021 bleek dat het Parkbos bijzonder kwetsbaar is voor droogte. Daarom werd in de populaire groenpool aan de rand van Gent een uitzonderlijk pilootproject opgestart. In het netwerk van perceelgrachtjes werden twee stuwdammetjes aangelegd, eentje in de Krekelstraat, eentje in het bosgebied van het Agentschap voor Natuur en Bos in De Pinte. Binnenkort komen er nog tien bij.

Het gaat om tijdelijke stuwdammetjes met zandzakken en pvc-buizen, om te kunnen testen waar ze nuttig zijn en waar niet. Ze zien er eenvoudig uit, maar er is veel rekenwerk aan te pas gekomen, ook om wateroverlast te voorkomen. Bedoeling is om het water langer vast te houden zodat het in plaats van weg te vloeien in de grond sijpelt.

De stuwdammetjes beschermen landbouw en natuur in het Parkbos. Ze houden het regenwater langer vast, zodat de grond niet zo snel uitdroogt. Het is een kleine ingreep die echt een groot verschil kan maken.

Tine Heyse , schepen van Milieu en Klimaat

Een netwerk van peilbuizen zorgt voor een voortdurende evaluatie. Niet alleen het waterpeil en het grondwaterniveau worden in het oog gehouden, maar ook de impact van de stuwtjes op de oogst van de landbouwers. Het zijn de KU Leuven, de Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur en het Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek (PCM) die daarvoor instaan.

Het project zelf is een samenwerking tussen de partners van het Parkbos (Provincie Oost-Vlaanderen, het Agentschap Natuur en Bos, de Stad Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem) en de plaatselijke landbouwers.

Omwille van het grach­ten­stel­sel lijkt de plaatsing van stuwen een geschikte kleinschalige maatregel om de water­be­schik­baar­heid te verhogen. De plaatsing van stuwtjes past perfect binnen de uitvoering van het provinciaal droog­te­ac­tie­plan.

Gedeputeerde Leentje Grillaert , Provincie Oost-Vlaanderen

Tot 2022 lag onze focus in het Parkbos vooral op grond­ver­wer­ving, inrichting van natuur- en bosgebieden en de uitbouw van het recreatieve netwerk. Met een nieuwe samen­wer­kings­over­een­komst leggen we het accent op kli­maat­adap­tie­ve maatregelen die de gevolgen van droogte in dit natuur- en landbouwgebied kunnen tegengaan. Ik bedank alle partners voor hun engagement.

Carina Van Cauter , gouverneur Oost-Vlaanderen