Niet langer uitzondering in Gentse LEZ voor oldtimers ouder dan 40 jaar

Een arrest van de Raad van State (1.02.2022) vernietigt de uitzondering die oldtimers ouder dan 40 jaar kregen in de Gentse LEZ.

 

Een arrest van de Raad van State (1.02.2022) vernietigt de uitzondering die oldtimers ouder dan 40 jaar kregen in de Gentse LEZ. Daardoor worden ze nu gelijkgesteld met ‘jongere’ oldtimers.

Tot op heden konden oldtimers ouder dan 40 jaar de Gentse lage-emissiezone binnenrijden mits het aankopen van een LEZ toelating voor 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar. Die uitzondering gold niet voor oldtimers jonger dan 40 jaar. De Raad van State vernietigt nu deze uitzonderingsregel voor de oude oldtimers, nadat deze werd aangevochten door een LEZ-inwoner die eigenaar is van een jongere oldtimer. Het Gentse LEZ-reglement blijft op deze aanpassing na ongewijzigd.

Op basis van Vlaamse regelgeving

De uitzonderingsregel voor oude oldtimers in het Gentse LEZ-reglement is gebaseerd op het LEZ-besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016. De Raad van State beargumenteert nu in haar arrest dat er geen onderscheid gemaakt mag worden in het verlenen van toegang voor ‘jonge oldtimers’ en voertuigen ouder dan 40 jaar. Hierdoor sneuvelt de uitzonderingsregel voor die laatste categorie en mag er voortaan geen enkele oldtimer de Gentse LEZ binnen behalve met een dagpas en dat max 12 keer per jaar.

Het is nu afwachten of het Vlaams regelgevend kader voor oldtimers zal worden gewijzigd of niet.