Klimaatrapport '22: Gent haalt tussentijdse klimaatdoelen

Dalende cijfers in 2020 door o.a. energiebesparing door gezinnen en een opmerkelijke toename in hernieuwbare energie.

Zonnepanelen

In 2020 was de CO2-uitstoot 24% lager dan in 2007, leren de cijfers die VITO hierover publiceerde. De doelstelling waartoe Gent zich engageerde is hiermee behaald, en de gemiddelde daling is iets beter dan het Vlaamse gemiddelde. Energiebesparing door gezinnen en de toename van hernieuwbare energie, dragen hier het meest aan bij. VITO publiceert de cijfers met twee jaar vertraging. Voor de cijfers van dit jaar, 2022, is het wachten tot 2024.

Hoe ver staan we vandaag?

  • De CO2-uitstoot was in 2020 10% lager dan in 2019. Het grootste deel van deze daling, 70%, is te wijten aan de mindere uitstoot van transport. De coronalockdown - in de periode 18 maart 2020 tot midden mei - met verbod op school, werk, bezoek, daguitstappen, etc. zorgde voor het nagenoeg stilvallen van automobiliteit.
  • De CO2-uitstoot is in de periode 2007-2020 gedaald met meer dan 24 %. Mochten alle winters even koud zijn, dan komen we aan een daling van 22%. Hiermee slaagt Gent voor de eerste doelstelling van de Burgemeesterconvenant, -20% in 2020. Met dit initiatief van de Europese Commissie engageren steden zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. Gent engageerde zich om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.
  • Vooral de Gentse huishoudens leven almaar energie-efficiënter. Zij stoten tot 25% minder uit, ondanks het stijgende aantal inwoners. Isolatie van bestaande woningen, efficiëntere verwarmingstoestellen en energiezuinige nieuwbouw dragen hieraan bij. Via De Energiecentrale krijgen Gentse burgers advies, begeleiding en financiering voor hun energierenovaties.
  • Ook in de handel, horeca, openbare diensten en kleine industrie daalde de uitstoot met 21% op 13 jaar tijd. Benieuwd naar de energiecoaching voor ondernemingen
  • Verkeer blijft, ondanks de daling in 2020, de grootste vervuiler. 34% van de uitstoot op Gents grondgebied is afkomstig van wegverkeer. Gebrekkige Vlaamse dataverzameling zorgt ervoor dat effecten op lokale wegen (zoals het mobiliteitsplan voor de binnenstad) niet zichtbaar zijn in de cijfers.
  • Tegelijkertijd produceert de stad almaar meer hernieuwbare energie. In 2007 was een kleine 4 % van de verbruikte energie in Gentse huishoudens hernieuwbaar, vandaag is dat 21 %. Opmerkelijk in 2020 was de ongeziene stijging van particuliere PV-installaties.
  • De uitstoot van industrie daalde in de periode 2007-2020 met 16%. Dit cijfer gaat over Gentse bedrijven die niet vallen onder het Europese Emissions Trading System.

Versnelling hoger

Op bovenstaande grafiek zien we dat de CO2-uitstoot in de periode 2007-2020 aanzienlijk daalde. De doelstelling die Gent zich jaren geleden stelde van -20% CO2-uitstoot in 2020, is gehaald. De VITO cijfers laten zien dat de Gentse CO2-reductie jaarlijks ongeveer 1,5% is. Hiermee is dat iets beter dan de gemiddelde Vlaamse gemeente (0,9%).

Toch valt op dat de huidige trendlijn onvoldoende is om de doelstelling van -40% CO2 in 2030 te halen. Extra acties vanuit de stad, zoals opgesomd in Klimaatplan 3, en van hogere overheden, zoals de Europese Green Deal, moeten ervoor zorgen dat we weer op koers blijven. Ook de effecten van de energiecrisis kunnen zich de komende jaren in de cijfers weerspiegelen.