Innovatieve matten pakken historische vervuiling in de Lieve aan

Speciale matten zuiveren het water van de Lieve te Wondelgem op een natuurlijke manier.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) plaatst reactieve matten in de waterloop de Lieve ter hoogte van de Durmeschipstraat in Wondelgem. De innovatieve matten op de bodem en de oever zullen de historische vervuiling uit het water filteren en op een natuurlijke manier afbreken.

Herwaardering

De Lieve is een van oorsprong middeleeuws kanaal dat van Gent naar het Zwin liep. Enkele eeuwen lang was het kanaal cruciaal voor de Gentse economie. Nu zal het een rol gaan spelen in het groenblauwe netwerk.

Historische vervuiling

Tussen de Durmeschipstraat en de Watlingtonstraat zorgt de Lieve ervoor dat het overtollige regenwater weg kan. Eind 2019 werd het kanaal uitgebaggerd om bij hevige regen de buurt te beschermen tegen overstromingen. Op die plek bleek de bodem echter sterk verontreinigd met minerale olie en PAK*-componenten. Door het uitbaggeren kwam de vervuiling in de bodem en het grondwater terecht en sijpelde naar de Lieve. De vervuiling is afkomstig van een fabriek aan de Watlingtonstraat die van eind 19de tot eind 20ste eeuw teer, asfalt en roofing produceerde. Doorheen de jaren zette een fijne sliblaag zich op het teer af. Het teer had daardoor geen impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Hoogtechnologische matten

Speciaal ontworpen matten op de bodem en oever van de Lieve vervangen de oude, verontreinigde sliblaag en schermen het oppervlaktewater af in afwachting van de volledige sanering van de terreinen. De matten zijn een doorlaatbare constructie van geotextiel, vergelijkbaar met de structuur van een donsdeken. In de vakken wordt een vulmateriaal aangebracht dat verontreiniging vasthoudt of helpt afbreken. Als vulmateriaal wordt gekeken naar een reststroom zoals residu’s uit de houtverwerking of waterzuivering. De techniek is uniek.

Vlaams-Nederlandse samenwerking

De werken passen binnen het Europese Resanat-project (REstverontreiniging SAneren met NATure-based technieken), een Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Resanat stimuleert innovatie van saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen, natuurlijke materialen en wind- en zonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen.

 

*PAK: polycyclische aromatische koolwaterstoffen