Gents Klimaatforum bundelt de strijdkrachten

Het Gents Klimaatforum is een nieuw initiatief dat de strijd tegen de klimaatcrisis in de Gentse regio wil versnellen.

Het Gents Klimaatforum bundelt de krachten van Gentse organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen – in samenwerking met de Stad Gent - rond verschillende thema’s, zoals ‘energiearmoede’ of ‘ontharding’.

In Gent zijn er heel wat initiatieven die zich engageren voor het klimaat. Honderden ondernemingen en organisaties steken vandaag al de handen uit de mouwen. Die brede betrokkenheid is één van de sterkhouders van het Gents Klimaatbeleid.

Om nog efficiënter samen te werken, kennis uit te wisselen en initiatiefnemers met elkaar te verbinden is er nu het Gents Klimaatforum. De Stad Gent ondersteunt het Gents Klimaatforum in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst en een bijhorende subsidie voor de opstart. De coördinatie ligt het eerste jaar bij Universiteit Gent, tot het Klimaatforum op eigen benen kan staan.

Van ‘koerknallen’ tot een debat met ArcelorMittal

Via klimaattafels zal het Gents Klimaatforum werk maken van concrete experimenten en samenwerkingsverbanden tussen gemotiveerde burgers, bedrijven, middenveld, kennisinstellingen en stadsdiensten.

Terwijl de Minaraad beleidsmatig advies geeft, zal het Gents Klimaatforum ook zelf nieuwe acties op poten zetten. Enkele daarvan staan dit jaar al op de planning, zo komt er dit najaar het Gents Kampioenschap ‘Koerknallen’, om wijken ertoe aan te zetten te ontharden. Maar er komt ook een debat met ArcelorMittal, een bedrijf dat verantwoordelijk is voor heel wat uitstoot, maar ook bijdraagt aan de Gentse werkgelegenheid. 

Iedereen betrekken

Het forum bouwt verder op eerdere, positieve samenwerkingen in de stad. Enkele jaren geleden werden tijdens de zogeheten transitie-arena’s heel wat concrete projecten (Transitie UGent, Greentrack, De Nieuwe Dokken of Buurzame Stroom) uitgewerkt die vandaag nog doorwerken. Ook het gratis klimaatfestival Gent aan Zee brengt heel wat partners en initiatieven samen, enerzijds om Gentenaars te inspireren, anderzijds om kruisbestuivingen en samenwerkingen te stimuleren.

Dit is het Gents Klimaatforum

Het Gents Klimaatforum is nog in opstart. Momenteel werken er al heel wat organisaties mee: UGent, ABVV-Gent-Eeklo, Beweging.net, Gents MilieuFront, VDK, Natuurpunt, VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims), VOKA-Oost-Vlaanderen, Stad Gent, North Sea Port, Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen, UNIZO, de Gentse energiecoöperatie Energent, Gents Kunstenoverleg/Greentrack Gent (met Vooruit, Handelsbeurs, Design Museum en SMAK).