Gent gaat voor een gasloze toekomst

In 2050 is Gent klimaatneutraal, dus ook volledig gasloos. De Gentse warmtevisie toont hoe we in de toekomst in Gent zullen verwarmen.

Waarom een warmtevisie? 

In 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Om die doelstelling te halen moeten we onze huizen en gebouwen aanpakken. Die moeten tegen 2050 voor verwarming allemaal overschakelen van aardgas of andere fossiele brandstoffen naar een duurzaam alternatief. 

Overschakelen op duurzame alternatieven heeft allerlei voordelen: 

 • Minder geld spenderen aan geïmporteerd aardgas biedt opportuniteiten voor de lokale economie en productie van lokale energie.
 • Meer zekerheid over energielevering, want veel lokaler. Oorlogen en internationale conflicten zullen minder impact hebben op de energieprijzen. 
 • Door de hete zomers zal ook koeling een uitdaging worden in de toekomst. Technieken zoals warmtepompen kunnen ook voor koeling zorgen.
 • Er is een positieve impact op de luchtkwaliteit en dus de gezondheid van de Gentenaar. 

Hoe gaan we Gent fossielvrij verwarmen? 

We deden allerlei onderzoeken met bedrijven, onderwijsinstellingen en andere overheden. Deze onderzoeken resulteerden in een nieuwe warmtekaart voor Gent. Op die kaart kan je terugvinden welke technieken in elke buurt kunnen bijdragen aan fossielvrij verwarmen. Het blijft natuurlijk noodzakelijk om elke woning individueel te bekijken, bijvoorbeeld door de renovatiecoaches van De Energiecentrale, maar deze kaart geeft een goed beeld van de verschillende accenten die we in elke buurt kunnen leggen. 

De blauwe kleur overheerst op de kaart. Dat wil zeggen dat in deze buurten elektrificatie, en dus warmtepompen en kleinschalige warmtenetten, het meest aan de orde zal zijn. In Gent zijn er slechts een beperkt aantal industriële warmtebronnen geschikt voor warmtelevering aan particuliere woningen. Het grootste deel van de industriële restwarmte zal dus terugvloeien naar de industrie zelf.  

Leidraad voor de komende jaren

Deze visie bevat nog geen concrete acties of een tijdslijn voor de overschakeling van de verschillende wijken in Gent. Het is een leidraad voor een actieplan voor de komende jaren. De Stad neemt hierin een coördinerende rol op. Betaalbaarheid, collectieve aanpak, snelheid en ruimte geven voor initiatief zijn kernprincipes. 

Daarbij koppelt de Stad haar woonbeleid aan de warmtevisie. De stad streeft tegen 2050 naar 20 procent sociale woningen, die zullen allemaal duurzaam verwarmd worden. Zo maken mensen met weinig middelen vanzelf de overstap.

De Stad onderzoekt en ondersteunt waar mogelijk collectieve projecten zoals appartementsgebouwen en kleinschalige warmtenetten. Ook bij individuele projecten ondersteunt de Stad. De Energiecentrale begeleidt de Gentenaars in hun renovatieplannen, zowel met advies als met energieleningen.

Warmtepompen op nummer één

Warmtepompen zullen dus in Gent het meest aan de orde zijn voor het verwarmen van onze woningen. Warmtepompen kunnen zowel individueel als collectief, met bijvoorbeeld laagtemperatuurwarmtenetten. Daarbij is het belangrijk om alle Gentse woningen warmtepomp-klaar te maken met isolatiemaatregelen en geschikte radiatoren, convectoren of vloerverwarming. De individuele warmtepomp is een no regret-maatregel. Om een woning aan te sluiten op een warmtenet op lage temperatuur gelden dezelfde voorwaarden als bij de individuele warmtepomp. 

Wil je weten welke warmtepomp voor jouw woning geschikt is of welke ingrepen jouw woning nog nodig heeft vóór een warmtepomp geïnstalleerd wordt, maak dan een afspraak met een renovatiecoach van De Energiecentrale

Sinds jaar en dag is Gent al pionier voor alternatieven voor verwarming met gas. In de stad zijn al verschillende kleinschalige warmtenetten in werking, vooral op bodemwarmte. Enkele voorbeelden van kleinere collectieve projecten:

 • Cohousing project Bijgaardehof: verwarming en koeling van die appartementsgebouwen en het wijkgezondheidscentrum via geothermie
 • De Bibliotheek De Krook en het Wintercircus hebben elk een BEO-veld dat gekoppeld is in functie van energieoptimalisatie
 • Het appartementsgebouw Kaai 24 gebruikt via een water-water warmtepomp energie uit het kanaalwater.

Infomoment en panelgesprek warmtevisie voor Gent

Wil je graag meer weten over de warmtevisie en wat die betekent voor de toekomst? Kom dan op woensdag 5 juni 2024 om 19 uur naar het infomoment in Bibliotheek De Krook.

Na een presentatie over de warmtevisie volgt er een panelgesprek met enkele experts, onder leiding van moderator John Vandaele.
De panelleden zijn:

 • Indra Van Sande (Dienst Milieu en Klimaat, Stad Gent)
 • Jo Neyens (beleidsmedewerker warmtenetten, Organisatie Duurzame Energie)
 • Josefine Vanhille (expert sociaal rechtvaardige energietransitie, Universiteit Antwerpen)
 • Steven Lecompte (expert warmtepompen en energieconversie, Universiteit Gent)

Inschrijven is gratis, maar noodzakelijk.