Doe mee met het onderzoek naar droogteschade

Vertonen de muren in je huis scheuren van minstens 3 mm? Registreer je en help zo bij het onderzoek naar droogteschade aan huizen.

Doel van het onderzoek

Sumaqua voert momenteel in opdracht van het Departement Omgeving een onderzoek uit naar het optreden van schade aan woningen en gebouwen ten gevolge van droogte. Het doel van het onderzoek is in eerste instantie het opmaken van een kaart die aangeeft welke gronden gevoelig zijn voor dit probleem. Op termijn kunnen dan eventueel aangepaste bouwvoorschriften geformuleerd worden.

Momenteel beschikt Vlaanderen nog niet over een inventaris van de locaties en aard van schadegevallen in Vlaanderen. Hoe meer locaties, aard en hoeveelheid van schadegevallen, samenstelling van de ondergrond ter plaatse we kennen, hoe beter we het risico op droogteschade aan huizen we kunnen inschatten. 

Hebben je muren scheuren van minstens 3 mm, dan kan jij een handje helpen bij het opmaken van de inventaris. Zo kunnen we in de toekomst meer droogteschade aan huizen vermijden.

Aan deze meldingen wordt geen advies of expertise voor een schadegeval gekoppeld, maar het zou zeer relevante input leveren om de problematiek verder te onderzoeken en in een latere fase oplossingen te formuleren (zoals aangepaste bouwtechnieken in sommige regio’s).