Dit werd onthard en vergroend in 2023

Het klimaat verandert en Gent verandert mee. Wat hebben we in 2023 allemaal samen gerealiseerd?

In 2030 is Gent klimaatrobuust

Stap per stap naar een klimaatrobuuster Gent 

Ook in 2023 werden in Gent grote groene inspanningen geleverd: van straatheraanleg, naar bijkomende parken en bomen tot onze huizen en tuinen. Gent werd een stukje koeler, groener en blauwer dankzij onze gezamelijke inspanningen: staddiensten, organisaties en jullie allemaal... 

 • Parken, perken en stadsbomen

  In 2023 werkte de Groendienst verder aan de ambitie om voor elke Gentenaar op minder dan 400 m een wijkpark te creëren. Dit groen verkoelt meteen ook de stad en creëert meer ruimte voor het water om in de bodem te sijpelen. 

  Momenteel staat de teller op 1.160 ha bos en zo'n 63.000 stadsbomen. Meer dan 3.000 m2 in Gentse parken werd bijkomend onthard en vergroend in 2023. 

 • Groenblauwe heraanleg straten

  Bij de heraanleg is het klimaatrobuust maken van straten en pleinen één van de prioriteiten. Waar mogelijk vervangen we het gemengde rioolstelsel door een gescheiden systeem, bekijken we of we ook boven de grond meer regenwater kunnen opvangen en planten we groene bermen langs voetpaden.

  In 2023 onthardde en vergroende de dienst Wegen bijna 5.000 m2 bij heraanlegprojecten. 
   

 • Klimaatrobuuste huizen en tuinen: dankjewel! 

  In 2023 wipten de Stad Gent, bewoners en bedrijven samen 184.564 tegels, goed voor de zesde plaats op het WK tegelwippen.  De geveltuinbrigade legde 540 gratis geveltuinen. Meer dan 100 klimaatrobuuste aanpassingen aan huizen of bedrijven werden ondersteund met adaptatiepremies. Heel wat Gentse bedrijven investeerden in een groendak. Samen leverde dat 2.946m2 aan nieuwe groendaken op.  En dan hebben we het nog niet over alle spontane acties: heel veel dank voor alle klimaattuinen, maai-mei-niet's, wadi's en bomen....

Bedankt aan alle stadsdiensten, Gentenaren, Gentse bedrijven en organisaties voor hun inspanningen dit jaar. Zo komen we alweer een stap dichter bij een klimaatrobuust Gent. 

Cathy De Bruyne , Directeur Dienst Milieu en Klimaat