13 stadsgebouwen in één jaar tijd pak ener­gie­zui­ni­ger gemaakt

Het resultaat is een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot met 453 ton, of de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 129 huishoudens.

Dankzij een grootschalig energieprestatiecontract werden in één jaar tijd in dertien stadsgebouwen verschillende energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Het resultaat is een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot met 453 ton. Dat staat gelijk met de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 129 huishoudens.

Renovatie en isolatie

Het was de eerste keer dat de Stad Gent een dergelijk, grootschalig energieprestatiecontract (EPC) afsloot. Bij het contract werd de energiebesparing vooraf vastgelegd en gegarandeerd. In totaal werden in één jaar tijd dertien stadsgebouwen onder handen genomen: elf scholen en twee musea. De energiebesparende maatregelen variëren: van stookplaatsrenovaties en isolering tot het vervangen van verouderde lampen. Op vijf gebouwen kwamen ook nieuwe zonnepanelen.

Dit budgetneutrale energieplan is straffe kost. Op een goed jaar tijd hebben we geïnvesteerd in verbouwings- en aan­pas­sings­wer­ken die de komende 15 jaar gegarandeerd gaan renderen. Dit is dus zowel financieel als ecologisch duurzaam beleid.

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Binnen de 15 jaar terugverdiend

Dankzij de ingrepen wordt er jaarlijks zo'n 17 procent bespaard op energiekosten en vermindert de uitstoot jaarlijks met zo'n 453 ton CO2, wat bijdraagt aan de doelstelling van het stadsbestuur om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en om tegen 2030 de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens voor 50 procent op te wekken uit lokale, hernieuwbare bronnen. Door de energiebesparingen zijn de investeringen bovendien binnen de 15 jaar terugverdiend.

De partners van de Stad Gent waren de Vlaamse netbeheerder Fluvius en de tijdelijke handelsvereniging (THV) Siemens Spie. Fluvius becijferde een energiezorgplan en begeleidde de Stad bij het sluiten van het contract. De netbeheerder zal jaarlijks meten en controleren of de vooropgestelde besparingen gehaald worden.

Van Bollekensschool tot MSK

De scholen waar de energiebesparende maatregelen werden uitgevoerd, zijn de Bollekensschool (Neermeerskaai), Hotelschool (Lange Violettestraat), Instituut Bert Carlier (Oudenaardsesteenweg), De Stadspoort (Coupure), De Brug (Trekweg), De Dialoog (Frans Van Ryhovelaan), De Muze (Begijnhofdries), De Sassepoort (Bevelandstraat), De Tovertuin (Fransisco Ferrerlaan), De Toverberg (Schoolstraat) en Het Trappenhuis (Schoolkaai). De musea zijn het Museum voor Schone Kunsten en De Tuin Van Kina.