Word partner van Gent, stad in werking

Waarom partner van Gent, stad in werking worden?

  • De beleidskwesties inzake het werkgelegenheidsbeleid worden door het partnerschap benaderd vanuit en getoetst aan de verschillende domeinen waarmee ze raakvlakken hebben, zoals: onderwijs, welzijn en economie. Hierdoor krijgen beleidsbeslissingen een breder draagvlak.
  • Partners kunnen kennis nemen van elkaars beleidsvisies, een klankbord vinden, inspiratie opdoen, gemeenschappelijke belangen aankaarten, kostenefficiënte en innovatieve projecten opzetten, …
  • Het partnerschap heeft een legislatuuroverschrijdend karakter dat toelaat dat strategische actieplannen uitgevoerd worden.
  • Het is een zichtbaar toonbeeld van dynamiek en innovatie via samenwerking en netwerkvorming.

Wat doen partners binnen Gent, stad in werking?

De partners van Gent, stad in werking zijn organisaties/mensen die:

  • hun schouders zetten onder meer en beter werk in de Gentse regio voor iedereen.
  • kennis en expertise willen inbrengen over werk, onderwijs, begeleiding en tewerkstelling.
  • mee de acties vorm willen geven van het partnerschap.

Herken je jezelf of je organisatie hierin? Vul dan onderstaande gegevens in en word mee partner van Gent, stad in werking.  

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Contactgegevens

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

Gent, stad in werking behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor een goede werking van het open partnerschap Gent, stad in werking: mailing (nieuwsbrief, uitnodigingen, etc.), contacten i.v.m. medewerking aan de acties van het partnerschap.

We verwijderen jouw gegevens indien je niet meer wenst deel te nemen aan het partnerschap.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

Wil je dat de Stad Gent je gegevens al vroeger niet meer gebruikt? Laat het ons weten via: gsiw@stad.gent. Je kunt ook je gegevens laten wissen.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over uw rechten en privacy