Capacity Building: bouwen aan lokale part­ner­schap­pen

Stad Gent timmert binnen Capacity Building aan een partnerschap dat de expertise rond begeleiding van kwetsbare werkzoekenden samenbrengt.

Via een nieuwe vorm van samenwerking tussen ESF, VDAB, lokale besturen en andere dienstverlenende partners streeft het Europa WSE-project ‘Capacity Building Lokale partnerschappen’ naar duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen die op een holistische wijze aan de slag gaan met niet-beroepsactieven en de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek. Het doel is een versterkte participatie in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend door werk. Binnen dit project wordt momenteel de omkadering en ondersteuning uitgebouwd die nodig is om deze toekomstige partnerschappen optimaal te kunnen uitrollen vanaf januari 2024.

Capacity Building in Gent 

Dit Vlaamse project passen we toe op de Gentse context. We vertrekken vanuit bestaande goede praktijken in Gent zoals Jobteam en Etappe9000 en werken verder aan een intensievere samenwerking tussen bestaande netwerken, organisaties en projecten voor werkzoekenden in kwetsbaarheid. Voor de Stad Gent zijn Lieselotte Van Hoecke, Sien Depouvre en Tina Demeersman trekkers van het traject. In het voorjaar van 2023 kan het brede werkveld meer informatie verwachten, maar mochten er in de tussentijd al vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren.