Grootschalige groeps­re­no­va­tie aan de Nieuwe Wandeling

Vandaag ontmoeten we Geert. Geert woont in een appartement in Residentie Lys: een Gentse woontoren waar meer dan 300 gezinnen wonen.

Samen met een aantal andere bewoners zette hij een grootse verbouwing op touw: bij meer dan tachtig appartementen worden de ramen vervangen. De Energiecentrale leidde dit project mee in goede banen.

Wat? Een 80-tal appartementen
Woonplaats? Residentie Lys, Spinmolenplein
Woning? Appartementsgebouw
Ingreep? Vervangen van de originele ramen door nieuwe ramen met hoogrendementsglas

 

Waar is Residentie Lys gelegen?

Geert: “Residentie Lys is een gebouw van 310 appartementen aan de Nieuwe Wandeling in Gent. Zo’n twee jaar geleden hebben mij vrouw en ik hier een appartementje gekocht.”

Wordt er gelet op het energieverbruik?

“Dat hangt af van bewoner tot bewoner. Wat mij wel opviel is dat heel wat appartementen nog niet van dubbel glas waren voorzien. Ook dat van ons. Op de algemene vergadering heb ik daarom gepolst of er eventueel plannen waren voor een groepsaankoop. Dat bleek niet het geval. Al was daar duidelijk wel een draagvlak voor.”

Waarom zijn jullie naar de Energiecentrale gestapt?

“Zelf kende ik de Energiecentrale niet, maar tijdens een infoavond maakte een medebewoner ons attent op het bestaan ervan. Vanaf dan is de Energiecentrale eigenlijk altijd betrokken geweest bij het renovatieproject: van de voorbereiding tot de uitvoering.”

Hoe heeft de Energiecentrale jullie geholpen?

“De mensen van de Energiecentrale hebben alle voorbereidende vergaderingen mee gevolgd. We kregen hulp bij het opstellen van het lastenboek, het vergelijken van offertes, het selecteren van aannemers, uitleg bij de verschillende premiesystemen, … Een ander groot voordeel is dat zij als ‘neutrale stem’ kunnen optreden bij geschillen tussen bewoners of met aannemers. De Energiecentrale heeft iedereen die dat wenste individueel begeleid. Zo werd per situatie bepaald wie op welke premies recht had.”

Wat is er verbeterd sinds de ingreep?

“De werken zijn nog volop aan de gang. Bij iemand op het 24e zijn de ramen wel al vervangen. Zij vertelde me dat ze haar appartement vorig jaar onmogelijk warm kreeg in de wintermaanden. Dit jaar heeft de verwarming nog niet opgestaan. Dat klinkt alvast erg positief.”

Zouden jullie opnieuw met de Energiecentrale samenwerken?

“Zonder twijfel. Door met hen samen te werken hebben we een betrouwbare en professionele aannemer gevonden, konden we een zeer goede prijs bedingen én hebben we geen enkele premie gemist.”