De Ener­gie­cen­tra­le versterkt zich met een renovatiecoach appartementen

Dankzij Vlaamse subsidies werft De Energiecentrale een uniek profiel aan: een renovatiecoach om renovaties te versnellen in appartementen.

Appartementsgebouw renoveren? Met hulp van de Energiecentrale

De nieuwe consulent gaat begin mei aan de slag en zal zowel eigenaars als verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) en syndici van appartementen begeleiden tijdens hun collectieve of individuele energiezuinige investeringen. Zo wil de Stad Gent het energieverbruik van woningen verder terugdringen.

Appartementen zijn goed voor 40% van het totale aantal Gentse woningen. Wil de Stad Gent het energieverbruik van woningen verder doen afnemen dan dringt een specifieke aanpak voor appartementen zich op. Ervaring leert dat het schoentje dikwijls wringt in de eerste stap van het beslissingsproces: de verschillende mede-eigenaren in een appartementsgebouw op één lijn krijgen en samen kiezen voor noodzakelijke renovaties.

Subsidieproject lokale klimaatactie

Om die drempels weg te werken diende de Stad Gent in op de projectoproep lokale klimaatactie van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Dankzij de toegekende steun kan De Energiecentrale binnenkort  haar team uitbreiden met een renovatiecoach voor appartementen. De renovatiecoach zal bewoners en andere leden van Gentse verenigingen van mede-eigenaars ondersteunen om de renovatie-drive in het appartement aan te wakkeren. De bedoeling is om naast de technische en financiële ondersteuning ook het beslissingsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarvoor zetten we via dit subsidieproject een nieuw profiel in die samen met technische collega’s, bewoners en eigenaars een collectieve renovatie op poten kan zetten.

Werking appartementen uitgebreid

De laatste jaren wordt het aandeel appartementen in het klantenbestand van De Energiecentrale almaar groter. Momenteel begeleiden de renovatiecoaches van De Energiecentrale zowel eigenaars van individuele appartementen als verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) en syndici bij alle mogelijk collectieve en individuele energiezuinige investeringen.

Dankzij het advies van renovatiecoach Bart besefte ik dat mijn deel van de collectieve renovatie van onze ramen wél betaalbaar was voor mij. Bart gaf aan dat ik naast de energiepremies ook op een energielening kon rekenen. Dat maakte het verschil.

André , appartementsbewoner, Groene Vallei, Gent-Centrum

Op het vlak van woonkwaliteit en energiezuinigheid van de woning laten de cijfers uit de stadsmonitor (2017) en de Gentse screening energiezuinige woningen (2016) significant slechtere cijfers zien voor appartementen. Uit die laatste studie blijkt dat slechts 6% van de bezochte appartementen voldoet aan de drie basiscriteria (dubbel glas, dakisolatie en energiezuinige verwarmingsinstallatie). De aanstelling van een renovatiecoach voor appartementen moet ertoe bijdragen om die cijfers om te buigen, en het aantal gerenoveerde appartementen in Gent verder op te drijven.

Energiezuinige renovaties dringen zich op in veel Gentse appar­te­ments­ge­bou­wen. Geen gemakkelijke opdracht voor wie moet rondkomen met een beperkt inkomen. Naast geld zijn er vaak nog drempels (gebrek aan technische kennis, beperkt sociaal netwerk, taalbarrières, gezond­heids­klach­ten,…) die het moeilijk maken om de organisatie van een renovatie er bovenop te nemen. Een renovatiecoach voor appartementen kan eigenaars en huurders ontzorgen.

Tine Heyse , Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit