Zo herken je een slecht onderhouden ver­war­mings­ke­tel

Ben je niet zeker of jouw verwarmingsketel goed onderhouden is? Of merk je iets vreemd aan je ketel?

Een slecht onderhouden verwarmingsketel of stookketel is slecht voor het rendement van het toestel, je energiefactuur en het verhoogt de kans op brand- en CO-gevaar. 

Eerst en vooral: het is verplicht om je verwarmingsketel te onderhouden. Dit gebeurt door een technieker of loodgieter. Je krijgt daarna een officieel attest. 

 • Werkt je ketel op stookolie? Dan is een jaarlijks onderhoud verplicht.
 • Werkt je ketel op gas? Dan is een tweejaarlijks onderhoud verplicht.

Ben je een huurder en ben je niet zeker of jij of je huisbaas moet instaan voor het onderhoud? Vraag dit dan zeker na bij je huisbaas, om onnodig gevaar en kosten te vermijden. 

Is je ketel wel goed onderhouden, maar misschien niet goed afgesteld? Ontdek onze tips

Hieronder lijsten we de meest voorkomende signalen van een slecht onderhouden ketel op. 

Verwarmingsketel op stookolie

 1. Roetvorming bovenop het toestel: roet kan wijzen op een lekkage van rookgas in het toestel of een defecte schoorsteen. 
 2. Bulderend geluid: wanneer het stooktoestel tijdens het functioneren veel lawaai maakt, kan dit wijzen op slecht onderhoud. Dit kan vooral merkbaar zijn als het geluid bulderend is en lijkt alsof het huis op zijn grondvesten davert. 
 3. Ongewone geur: een geur, zoals bv. zwavelgeur, kan erop wijzen dat het toestel niet meer goed werkt.
 4. Onderbroken brander: als de ketel, terwijl ze brandt, plots uitvalt en binnen de 5 seconden herstart. Dit kan wijzen op slechte vlamregistratie.

Verwarmingsketel op gas

 1. Roestvorming onderaan de ketel: roestvorming op de roestvrijstelen plaat onderaan de ketel, kan wijzen op lekkage. Condenswater en CV-water dat door de ketel stroomt, is licht corrosief en kan roestvrij staal oxideren. 
 2. Ongewoon geluid: kan een teken zijn van lucht in de leidingen of problemen met de ontsteking. Een slechte verbranding geeft meestal het geluid van een stoomtrein die fluit. 
 3. Gasgeur: als je gas ruikt in de buurt van de gasketel, kan dit een indicatie zijn van een gaslek. Dat is zeer gevaarlijk en dient direct gemeld te worden aan de eigenaar. 
 4. Verkleuring rond de ketel: kan wijzen op oververhitting of problemen met de verbranding of ventilatie. Denk hierbij aan zichtbaar zwarte vlekken op de behuizing van de ketel of zelfs lichtbruine/gele verkleuringen. 
 5. Gele vlam: als er kijkglas aanwezig is, kan de kleur van de vlam worden nagegaan. Als de vlam geel is in plaats van blauw, kan dit wijzen op slechte verbranding. 

Algemene tips

 1. Te hoge CO-concentratie? Een koolmonoxide-melder in de buurt van de ketel geeft te hoge CO-concentraties aan. Dit toestel kan je dus waarschuwen voor gevaarlijke CO-concentraties.
 2. Slecht onderhouden schouw? Via het inspectieluik/onderhoudsluik in de schouw kan gecontroleerd worden of er overtollig roet aanwezig is. Als de schouw slecht onderhouden is, dan is de ketel dat waarschijnlijk ook. Let wel op dat het luik nooit geopend mag worden terwijl de ketel aan staat. 
 3. Extra aandacht voor B-toestel met open verbranding! Je kan deze ketels herkennen aan het identificatieplaatje met codes B11, B21,B23 of andere combinaties die starten met een B. Dit zijn geen onderhoudsvriendelijke toestellen. Stofophoping is een veelvoorkomend probleem en kan leiden tot brand door ontvlamming van het stof of tot CO-gevaar. Bij deze ketels is het verplicht rechstreekse verluchting te voorzien in de ruimte van de stookketel.