Het appartement van Jürgen en zijn buren kreeg een facelift

Dankzij het VME-investeringsfonds, goede afspraken en de begeleiding van De Energiecentrale, pakten Jürgen en zijn buren de gevel aan.

Wat? Een 10-tal appartementen
Woonplaats? Voskenslaan
Woning? Appartementsgebouw
Ingreep? Isolatie van de gevel, plaatsing screens en ventilatie

Waar woon je?

Jürgen: “Ik woon in een oud appartementsgebouw in de buurt van Gent-Sint-Pieters. Net zoals veel andere appartementsblokken dateert het gebouw ergens uit de jaren 1960-70. Ik woon hier ondertussen al bijna twintig jaar. We zijn in totaal met tien eigenaars.”

Hoe kwamen jullie in contact met De Energiecentrale?

Mijn buurman Sven vond het vanuit duurzaamheidsoverwegingen belangrijk om de verouderde verwarmingsketel aan te pakken. Hij was op de hoogte van de gratis dienstverlening van De Energiecentrale en nodigde de renovatiecoach in ons gebouw uit.”

Hoe hebben jullie het aangepakt om alle eigenaars in te lichten?

“Voor het eerste plaatsbezoek van de renovatiecoach nodigde Sven de leden van de RME (Raad van Mede-Eigenaars) uit: hijzelf, ik en nog één andere buur. We ontvingen elk het verslag. Naast het veranderen van het verwarmingssysteem konden we veel energie besparen door te isoleren.

Vervolgens dachten we na over hoe we dit best naar de andere eigenaars konden brengen. Ook hier kregen we begeleiding van de renovatiecoach van De Energiecentrale. Omdat het om een grote investering gaat, leek de jaarlijkse Algemene Vergadering niet het geschikte moment om dit te bespreken. Er moeten daar al zoveel andere praktische zaken beslist worden. We kregen van de coach het advies om een aparte vergadering te organiseren waarop we drie mogelijke toekomstscenario’s voorstelden. Als RME schoven we meteen ook de belangrijkste boodschap naar voren: “We willen ons gebouw toekomstproof maken, maar kunnen dit niet alleen.”

“Door samen te sparen in een VME-inves­te­rings­fonds kunnen we proactief het gebouw aanpakken. Zo willen we vermijden dat we bij problemen ad-hoc oplossingen zoeken zonder een lan­ge­ter­mijn­vi­sie.”

Jürgen uit Gent

En zaten de neuzen meteen in dezelfde richting?

“We hadden al langer plannen maar geraakten er samen niet uit. Telkens er een renovatie-ingreep werd voorgesteld, kwamen er meer vragen bij. Daarom stelden we onze mede-eigenaars voor om een studiebureau/architect in te schakelen voor professioneel advies. We kregen goedkeuring van de mede-eigenaars om middelen vrij te maken hiervoor. En met de goed voorbereide en concrete plannen van het studiebureau konden we stappen vooruitzetten.”

Ik hoor je zeggen “we maakten middelen vrij”, hoe pakten jullie dat concreet aan?

“Als VME hebben we een investeringsfonds waar elke eigenaar maandelijks een bedrag bijdraagt. Het is dus een spaarfonds bovenop de maandelijkse algemene kosten. De eerste werken, uitgevoerd met deze centen, waren de renovatie van de liften en de vervanging van de betonlinten. Bij verkoop van het appartement blijft het geld in het fonds. Die formule werkt goed voor ons.”

Hoe heeft De Energiecentrale jullie verder geholpen?

“We kregen inhoudelijke ondersteuning van De Energiecentrale. Daardoor was er vertrouwen dat er met kennis van zaken naar het appartementsgebouw gekeken werd. De Energiecentrale bekeek het gebouw als geheel. Dat is anders dan als je aparte aannemers uitnodigt, die kijken alleen maar naar de ‘deeltjes’ die voor hen interessant zijn. De Energiecentrale bracht ons ook in contact met een studiebureau dat het toekomstbeeld vertaalde in cijfers en technische rapporten.”

En wat brengt de toekomst voor jullie gebouw?

“Het gebouw heeft een facelift gekregen. Het aanpakken van de verwarmingsketel staat even on hold, maar ook daar zullen we op termijn stappen nemen om die aan te pakken. Binnen een aantal jaar is die echt aan vervanging toe.”

Hebben jullie tips voor andere appartementsbewoners die ook graag hun gebouw willen renoveren?

“Het is heel goed om een kerngroepje van mede-eigenaars bij elkaar te brengen die hiervoor tijd kan vrijmaken. Daarnaast is het belangrijk dat die groep transparant communiceert naar alle eigenaars en dat ze tegelijkertijd knopen durven doorhakken. Hou ook rekening met twijfel in het proces. Niet iedereen zal altijd dezelfde mening hebben over welke investeringen er eerst moeten worden gedaan. Elk vanuit zijn eigen achtergrond heeft een valabel argument, dus luister naar elkaar en betrek ook de kritische stemmen. De syndicus speelde ook een belangrijke, meewerkende rol bij de communicatie naar de andere eigenaars toe.”