Zalengebruik schoollokalen

Het Stedelijk Onderwijs Gent stelt haar schoollokalen ter beschikking aan verenigingen en derden.

De Stad Gent stelt bepaalde zalen in scholen en kinderopvanginitiatieven ter beschikking van particulieren, feitelijke verenigingen en andere organisaties, onder de voorwaarden bepaald in het reglement voor het gebruik van zalen van de Stad Gent.

Contact: zalengebruik.onderwijs@stad.gent

Gebruik schoollokalen Stedelijk Onderwijs Gent

Lees het reglement PDF (899.23 kB)

Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren.