Opleidingssubsidies sport

Volgen jouw trainers een vorming of organiseer je er één? Heb je homologatiekosten voor buitenlandse diploma's? Vraag dan deze subsidie aan.

Waar gaat het over?

Voordelen

  • De sportieve werking van je medewerkers of het bestuurskader verbetert.
  • Tegemoetkoming in homologatiekosten van buitenlandse sportdiploma's is mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?

Belangrijke voorwaarde

  • De vorming is georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS)
    of
  • de vorming is erkend door de VTS
    of
  • de sportgerelateerde vorming is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Lees álle voorwaarden en uitzonderingen in het subsidiereglement.

Welke stappen zijn er?

Doelgroep

Alle Gentse sportverenigingen en niet-commerciële Gentse verenigingen met een sportaanbod met een werking op het grondgebied van de Stad Gent.
En dit ongeacht of de vereniging al dan niet is erkend in toepassing van het Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging.

Hoe vraag je de opleidingssubsidie aan?

Download het aanvraagformulier bovenaan of onderaan deze pagina, vul het volledig in en vergeet niet het te ondertekenen.
Opgelet: samen met deze aanvraag die je ook het attest/diploma van slagen in bij de Sportdienst.

Alle gevraagde documenten mail je naar sportdienst@stad.gent.
Je kan ze ook via de post opsturen naar Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Hoe verloopt de procedure?

Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de subsidie.
Je zal binnen de 10 kalenderdagen na de beslissing een e-mail of brief krijgen met deze beslissing van je aanvraag.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt binnen 60 kalenderdagen na datum van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen.

Alle details, ook over het bedrag van de subsidie, lees je in het subsidiereglement.

Regelgeving

Subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport

Opleidingssubsidies sport