Meerjarige werkingssubsidies voor organisaties kunsten en cultureel erfgoed 2021-2025

Stad Gent verleent subsidies aan professionele organisaties met maatschappelijke zetel in Gent voor werking in kunsten en cultureel erfgoed.

De Stad Gent verleent meerjarige werkingssubsidies aan professionele organisaties om hun werking in kunsten en cultureel erfgoed te steunen. De laatste indiendatum was 1 september 2022 voor de subsidieperiode 2023-2025 (3 jaar), er kan dus NIET meer ingediend worden op dit reglement.

 

Zodra er nieuwe indienmogelijkheden zijn lees je het hier.