Meerjarige werkingssubsidies voor organisaties kunsten en cultureel erfgoed 2021-2025

De Stad Gent verleent meerjarige werkingssubsidies aan professionele organisaties om hun werking in kunsten en cultureel erfgoed te steunen. De laatste indiendatum was 1 september 2022 voor de subsidieperiode 2023-2025 (3 jaar), er kan dus NIET meer ingediend worden op dit reglement.

 

Zodra er nieuwe indienmogelijkheden zijn lees je het hier.