Erkenning als noord-zuidvereniging

Reglement erkenning Gentse noord-zuidvereniging

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Gentse verenigingen die ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, Noord-Zuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling als hoofddoelstelling hebben, komen in aanmerking om erkend te worden als noord-zuidorganisatie door de Stad Gent.

Aanvragen tot erkenning als noord-zuidvereniging kunnen samen met een aanvraag werkingssubsidies gebeuren, maar dit is niet noodzakelijk. Aanvragen tot erkenning kunnen het hele jaar door gebeuren.

Voorwaarden

Gentse verenigingen met Noord-Zuidsamenwerking als hoofddoelstelling.

Procedure

Het aanvraagformulier dient te worden ingevuld en bezorgd aan Dienst Internationale Relaties Stad Gent.

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraagformulier erkenning Gentse noord-zuidvereniging DOC (115 KB)