Voorstel lab10

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Heeft jouw project of voorstel al een naam? Zo ja, vul die dan hier in.

Voer je jouw project of idee alleen uit of met meerdere mensen? Als je met meerder mensen samenwerkt, dan horen we het graag hier.

Omschrijf kort je idee/project.

Een beginnend idee of kan je direct uit de startblokken? Beschrijf hier hoe ver je al staat met jouw idee of project.

Hoeveel ruimte denk je nodig te hebben?

Vanaf wanneer en hoe lang heb je de ruimte nodig?

Contactgegevens
jaar

Wat is jouw GSM-nummer? We gebruiken dit nummer enkel om over jouw project of voorstel te communiceren.

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Respect voor je privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van je aanvraag. We verwijderen je gegevens enkel op expliciete vraag.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.
Wil je dat de Stad Gent je gegevens al vroeger niet meer gebruikt? Laat het ons weten via: jeugddienst@stad.gent
Je kan ook je gegevens laten wissen.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer info over je rechten en privacy