Verkiezingen - stemmen als niet-Belg op 9 juni

Als niet-Belg kun je deelnemen aan de Europese verkiezingen op 9 juni 2024. Ontdek of je in aanmerking komt en wat je moet doen.

Waar gaat het over?

Op 9 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Europees, federaal en Vlaams parlement.

EU-onderdanen kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je stemmen, dan moet je

  • een EU-onderdaan zijn
  • gedomicilieerd zijn in Gent
  • minstens 16 jaar oud zijn
  • kiesgerechtigd zijn
  • je registreren op de kiezerslijst. Heb je dat gedaan, dan ben je verplicht om te gaan stemmen

Ben je geen EU-onderdaan? Dan kan je niet deelnemen aan de verkiezingen van 9 juni 2024.

Hoeveel kost het?

Je registreren is gratis.

Wat heb ik nodig?

Je verblijfskaart en oproepingsbrief.

Op de dag van de verkiezingen ga je naar het stembureau dat op je oproepingsbrief staat.

Welke stappen zijn er?

Je registreren op de kiezerslijst

Je registreert je ofwel online of je vult het formulier in. Je moet dat uiterlijk op 31 maart 2024 doen.

Het formulier geef je af aan Loket Verkiezingen in het Stadskantoor of in een dienstencentrum. Je moet hiervoor een afspraak maken.
Je kunt het formulier ook per post opsturen naar Dienst Burgerzaken – Loket Verkiezingen, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, samen met een kopie van je identiteitskaart.

Na de registratie

Loket Verkiezingen onderzoekt je registratie. Na de goedkeuring van je registratie krijg je een brief dat je ingeschreven bent op de kiezerslijst. Een tweetal weken vóór 9 juni 2024 krijg je een oproepingsbrief in de brievenbus.

Je moet nu gaan stemmen op de verkiezingsdag.

Veelgestelde vragen

Ik heb me al bij vorige verkiezingen al ingeschreven op de kiezerslijst. Moet ik op 9 juni 2024 gaan stemmen?
Ja. Heb je je vroeger ingeschreven op de kiezerslijst, dan moet je gaan stemmen op 9 juni 2024.


Ik heb me vroeger ingeschreven op de kiezerslijst, maar ik wil toch niet meer gaan stemmen. Wat moet ik doen?
Je kunt je inschrijving op de kiezerslijst ongedaan maken. Je meldt dat via mail naar verkiezingen@stad.gent of op afspraak aan het Loket Verkiezingen.

Gelijkaardige producten

Verkiezingen - stemmen als niet-Belg op 9 juni