Reisduiventillen

Voor het houden van een duiventil voor reisduiven moet u worden gemachtigd door het gemeentebestuur.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Indien u houder bent van een duiventil voor reisduiven moet u worden gemachtigd door het gemeentebestuur van de plaats waar de duiventil staat.

Voorwaarden

Houder zijn van een duiventil.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

  • Uw identiteitskaart.
  • Het formulier voor de machtiging voor het houden van een duiventil (ondertekend door de voorzitter en secretaris van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond) in drievoud.

Procedure

Bij de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond vraagt u (via een plaatselijke duivenclub) formulieren aan voor de machtiging voor het houden van een duiventil.

U biedt zich met dit formulier (ondertekend door de voorzitter en secretaris van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond) in drievoud aan bij de dienst Burgerzaken - Loket Reizen of in een dienstencentrum.

U krijgt de machtiging per post thuis bezorgd.