Orgaandonatie

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na het overlijden.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na het overlijden.
Dat kan een verklaring van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen. Je kunt deze verklaring of toestemming ook herroepen.
Het basisprincipe is dat organen en weefsel, bestemd voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit.

Voor het wegnemen van organen bij levenden is geen registratie voorzien via het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Ben je Belg of woon je meer dan 6 maanden in België? Dan staat de wet de verwijdering van organen na je dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd;
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Voor (verlengde) minderjarigen gelden andere regels. Wil je extra informatie hierover? Neem dan contact op met Loket Identiteit, Verhuizen en Uittreksels.

 

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

  • Het ingevulde en ondertekende originele document
  • (Een kopie van) uw identiteitskaart.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, ken je vooraf de aangifteverklaring 'afstand organen' laten registreren. Ze bevat de uitdrukkelijke wilsverklaring inzake het al of niet wegnemen van jouw organen na je overlijden.

Wat moet je doen?

Je hebt 3 mogelijkheden.

  • Je doet online je aangifte.
  • Je vult het downloadbare formulier in, ondertekent het en bezorgt het persoonlijk of via de post aan Loket Identiteit, Verhuizen en Uittreksels.
  • Je doet je aangifte aan het Loket Identiteit, Verhuizen en Uittreksels.

Je ontvangt een bewijs van de registratie.

Gevolgen

Wanneer de overledene geen wilsbeschikking heeft opgemaakt, mag de familie in de eerste graad verzet aantekenen tegen het wegnemen. Onder de eerste graad verstaat de wet de ouders, kinderen en/of samenwonenden onder hetzelfde dak.

Wanneer er wel een wilsbeschikking is, wordt geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in de eerste graad.

Attest verklaring wegneming/transplantatie organen

Je kunt altijd een attest van je verklaring van wegneming/transplantatie van jouw organen opvragen. Dat kan online, bij Loket Bevolking of in je dienstencentrum.

Je kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.