Orgaandonatie

Wil je een verklaring afleggen over je orgaandonatie? Doe het meteen online.

Waar gaat het over?

Je kunt persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na je overlijden.

Je kunt een verklaring van verzet of een uitdrukkelijke toestemming afleggen.

Je moet over 4 thema’s een keuze maken:

 • Orgaandonatie voor transplantatie
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Wat zijn de voorwaarden?

De registratie van je orgaandonatie gebeurt in de gemeente waar je bent ingeschreven.
 
Wat zijn de andere voorwaarden?
 • Je bent Belg of niet-Belg en ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Je bent niet-Belg en minstens 6 maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister

Voor minderjarigen gelden andere regels. Wil je extra informatie hierover, neem dan contact op met Burgerzaken - Identiteit.

Hoeveel kost het?

Een verklaring afleggen is gratis.

Wat heb ik nodig?

De gemakkelijkste manier om een orgaandonatie te registreren is online.

Wil je de aangifte toch graag aan het loket doen, dan breng je volgende documenten mee:

 • De ingevulde en ondertekende verklaring
 • Je identiteitskaart.

Welke stappen zijn er?

Er zijn 3 mogelijkheden.

Online

De registratie van je orgaandonatie regel je best online.
Je krijgt een ontvangstmail van je aanvraag en een bevestigingsmail van verwerking.

Aan het loket

 • Je downloadt het formulier.
 • Je vult het formulier in en ondertekent het;
 • Je bezorgt het aan Burgerzaken - Identiteit in het Stadskantoor of aan een dienstencentrum. Je moet wel een afspraak maken.
Ook iemand anders mag het formulier afgeven aan het loket.

Je krijgt een ontvangstbevestiging.

Via de post

 • Je downloadt het formulier. 
 • Je vult het formulier in en ondertekent het;
 • Je stuurt je verklaring op naar Burgerzaken - Identiteit, p/a Stadshuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Je krijgt thuis een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Veelgestelde vragen

Ik heb geen wilsbeschikking opgemaakt. Kan mijn familie verzet aantekenen?

Heb je geen wilsbeschikking opgemaakt, dan kunnen je ouders, kinderen en/of personen die met jou onder hetzelfde dak wonen verzet aantekenen.

Heb je wel een wilsbeschikking opgemaakt, dan wordt geen rekening gehouden met een eventueel verzet van je familieleden.

Kan ik terugkomen op mijn verklaring?

Ja, dat kan. Je moet dan wel een nieuwe verklaring opmaken en bezorgen aan de Dienst Burgerzaken.