Zoekjaar aanvragen

Ben je onlangs afgestudeerd en heb je een hoger diploma op zak? Vraag een zoekjaar aan en verleng zo je verblijf in België tot 12 maanden.

This page in English

Met een zoekjaar kun je je verblijf in België met maximaal 12 maanden verlengen. Dat geeft je de tijd om na je studies werk te zoeken of een zelfstandige activiteit op te starten in België. Je komt in aanmerking voor een zoekjaar als:

 • je net afgestudeerd bent en je een graduaats-, bachelor-, master - of doctoraatsdiploma op zak hebt. 
 • je een diploma hebt behaald in een andere EU-lidstaat en je een mobiliteitsprogramma volgde in België (bv. Erasmus Mundus).

Wanneer vraag je het zoekjaar aan?

Vraag het zoekjaar ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van je verblijfskaart (A-kaart) aan.

Volgde je een mobiliteitsprogramma, dan dien je je aanvraag in binnen de 3 maanden na het behalen van het buitenlandse diploma.
 

Hoe dien je de aanvraag in?

Mail naar internationalstudent@stad.gent en voeg in de bijlage volgende documenten toe:

 • Geldig paspoort
 • Een kopie van je huidige verblijfskaart
 • Een pasfoto
 • Diploma of bewijs dat je geslaagd bent voor een opleiding aan een erkende Belgische hogeschool of universiteit. OF Als je een mobiliteitsprogramma volgde: diploma buitenlandse onderwijsinstelling én een bewijs van verblijf in België (bv. Belgisch verblijfsdocument of inschrijvingsbewijs mobiliteitsprogramma)
 • Ziektekostenverzekering (bv. attest van aansluiting bij een Belgische mutualiteit)
 • Bewijs van bestaansmiddelen via:
  • Een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32).
  • Geblokkeerde rekening bij een hoger onderwijsinstelling (730 euro per maand)
  • Eigen bestaansmiddelen: bv. arbeidscontract voor het komende zoekjaar.

Na je aanvraag

Je krijgt een bijlage 15 in afwachting van je nieuwe verblijfskaart als je huidige verblijfskaart verstrijkt.  Met deze bijlage 15 kan je onbeperkt werken.

Na een positieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, ontvang je een A-kaart voor 12 maanden. De periode dat je een bijlage 15 op zak had, wordt van deze 12 maanden afgetrokken.

Met de A-kaart kan je onbeperkt werken.

Een verlenging van de A-kaart op basis van het zoekjaar is niet mogelijk.

Meer info over het zoekjaar vind je bij de Dienst Vreemdelingenzaken.