Personenlijsten aanvragen

Wie wettelijk bevoegd is, kan personenlijsten uit het bevolkingsregister opvragen via e-mail.

Waar gaat het over?

Heel wat geanonimiseerde informatie uit de bevolkingsregisters kun je raadplegen op Gent in cijfers en in kaart. Openbare overheden of instellingen kunnen personenlijsten opvragen als er een reglementaire grondslag voor is.

Wat zijn de voorwaarden?

Enkel interne stadsdiensten of openbare overheden of instellingen die hiertoe wettelijk bevoegd zijn, kunnen personenlijsten uit het bevolkingsregister opvragen. Stadsdiensten kunnen ook op basis van een gemeenteraads- of collegebesluit personenlijsten opvragen.

Particulieren kunnen deze gegevens niet krijgen.

Je mag de lijsten niet gebruiken voor andere zaken dan degene waarvoor je ze aanvroeg. Je mag de gegevens ook niet aan derden verstrekken.

Hoeveel kost het?

Je betaalt 0,70 euro per blad met een minimum van 24 euro.

 

Welke stappen zijn er?

Mail het ingevulde formulier naar burgerzaken.regelgeving@stad.gent.

Na toestemming en betaling van de kosten wordt de lijst digitaal ter beschikking gesteld.

Personenlijsten aanvragen