Personenlijsten en statistieken

Het verstrekken van personenlijsten en statistieken uit het bevolkingsregister.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Openbare overheden of instellingen die hiertoe wettelijk bevoegd zijn, kunnen personenlijsten en statistieken uit het bevolkingsregister opvragen. Concreet gaat het om instellingen met een lokale activiteit of takenpakket, dat echter te beperkt is om toegang tot het Rijksregister te krijgen.

Voorwaarden

Enkel openbare overheden of instellingen die hiertoe wettelijk bevoegd zijn, kunnen personenlijsten en statistieken uit het bevolkingsregister opvragen. Particulieren kunnen deze gegevens niet krijgen.

Afwijkingen

  • Instellingen van Belgisch recht met taken van algemeen belang die niet op naam van iemand persoonlijk aangewezen zijn door de koning. Het gaat dus om rechtspersonen naar publiekrecht of naar privaatrecht, die een caritatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling hebben, met uitsluiting van alle instellingen die een winstgevend doel nastreven. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt hier over de gegrondheid van de aanvraag.
  • Buitenlandse overheden, na akkoord van de minister van Binnenlandse Zaken.
  • Politieke partijen, voor verkiezingsdoeleinden. Dit is beperkt tot een periode van 6 maanden vóór een gewone verkiezing en 40 dagen vóór een buitengewone verkiezing (enkel lijsten van kiesgerechtigden en beperkt tot de informatie die voorkomt op de kiezerslijsten: naam, voornaam, geboortedatum en adres).
  • Opiniepeilingsinstellingen erkend door de minister van Economische Zaken.

U mag de lijsten niet gebruiken voor andere zaken dan degene waarvoor u ze aanvroeg. U mag de gegevens ook niet aan derden verstrekken.

Bedrag

  • Lijst: 0,62 euro per blad met een minimum van 24 euro.
  • Statistiek: 7 euro per stuk met een minimum van 24 euro.
  • Etiketten: 2,50 euro per blad (24 stuks) met een minimum van 30 euro.

Procedure

U schrijft een brief met uw motivering, het doel van de gevraagde gegevens en welke gegevens u wilt verkrijgen naar de directeur van de Dienst Burgerzaken.

Na toestemming en na betaling van de kosten kunt u de lijst afhalen of wordt deze u toegestuurd.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.