100 (en meer)-jarigen vieren

De Stad Gent huldigt haar 100 (en meer)-meerjarigen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Stad Gent viert haar 100-, 105-, 110-jarigen of oudste jarige van Gent.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen is de dienstverlening aangepast. Geschenken worden tot en met eind augustus 2021 aan huis geleverd. Er vinden geen recepties plaats.

  Wat zijn de voorwaarden?

  Je moet inwoner van Gent zijn en 100, 105 of 110 jaar oud worden. Ook de oudste inwoner van Gent wordt gehuldigd.

  Hoeveel kost het?

  Het stadsbestuur biedt deze huldiging gratis aan.

  Welke stappen zijn er?

  Zes weken vóór de verjaardag neemt de Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en Samenwonen contact op met de jarige.

  Wanneer vindt de viering plaats?

  Indien de jarige een viering wenst, wordt er een datum afgesproken voor de huldiging en maakt het Loket Huwen en Samenwonen een dossier op met een korte levensschets.

  Waar vindt de viering plaats?

  De viering vindt plaats in het stadhuis, bij de jarige thuis of in de instelling waar hij of zij verblijft.

  Krijg ik een geschenk?

  Voor deze gelegenheid krijgen de jarigen zowel geschenken van Stad Gent als van het Koninklijk Paleis.

  Geschenk van de Stad Gent voor de 100-, 105-, 110-jarige of oudste jarige van Gent:

  • ingelijste foto van de jarige

  • bloemen

  • geschenk ter waarde van 80 euro; de oudste Gentenaar krijgt 100 euro.

  • thuisviering of viering op het stadhuis (= receptie)

  • felicitatiebrief wanneer men geen officiële viering wil

  Stad Gent stuurt ook een felicitatiebrief aan alle 101-jarigen en ouder.

  Geschenk van het Koninklijk Paleis voor de 100-jarige:

  • gesigneerde foto van het vorstenpaar

  Geschenk van het Koninklijk Paleis voor alle alle 101-jarigen en ouder:

  • of bloemen

  • of fruitmand

  • of koekjes

  • of geschenk ter waarde van een vastgelegd bedrag

  • felicitatiebrief