Gedeeld verblijf minderjarige

Gescheiden met kind(eren)? Je kunt laten registreren dat je kind af en toe ook bij de andere ouder verblijft.

Waar gaat het over?

Kinderen van ouders die scheiden of uit elkaar gaan, kunnen maar bij één ouder hun hoofdverblijfplaats hebben. Kinderen verblijven nochtans geregeld of evenveel bij de andere ouder, bijvoorbeeld bij een co-ouderschapsregeling. Op dat adres zijn ze niet ingeschreven.

Je kunt bij de Dienst Burgerzaken laten registreren dat je kinderen af en toe of voor de helft van de tijd verblijven bij de andere ouder bij wie ze niet zijn ingeschreven, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder'.

Wat zijn de voorwaarden?

De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is niet verplicht. Wil je een aangifte doen, dan moet dat vóór de 18de verjaardag van je kind gebeuren.

De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan.

Hoeveel kost de aangifte?

Niet, de aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is gratis.

Wat heb ik nodig?

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • De gerechtelijke beslissing over de huisvesting van je kind
  • Het gezamenlijk akkoord tussen de ouders. Dat akkoord is opgemaakt door beide ouders, maar waar men niet mee naar de rechtbank is gegaan, bijvoorbeeld een notariële akte of een bemiddelingsakkoord
  • Bestaat er geen schriftelijke overeenkomst, dan kan de ouder bij wie het kind is ingeschreven op het aanvraagformulier toestemming geven.

Welke stappen zijn er?

Online

Aan het loket

Je krijgt een brief met de bevestiging van het gedeelde verblijf thuis toegestuurd.

 

Gelijkaardige producten

Aangifte van adreswijziging

Gedeeld verblijf minderjarige