Familienaam - wijziging

Op deze pagina kom je meer te weten over de wijziging van de familienaam.

Inhoud

Waar gaat het over?

Je krijgt bij de geboorte een familienaam toegewezen. Je kunt de familienaam later nog laten wijzigen. Er zijn voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent Belg, erkend vluchteling of staatloze
 • Je motiveert duidelijk waarom je de naamsverandering wilt
 • Je hebt ernstige redenen voor een naamsverandering
 • Je nieuwe naam mag geen aanleiding geven tot verwarring of jezelf of derden schaden

Hoeveel kost het?

Het registratierecht voor een naamswijziging bedraagt 140 euro. Je betaalt dit registratierecht aan de Federale Overheidsdienst Financiën en niet aan de Dienst Burgerzaken.

Je betaalt bij voorkeur online.

Wat heb ik nodig?

 • een kopie van je geboorteakte of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document. Bijvoorbeeld een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • een attest van hoofdverblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Zijn je geboorteakte, de attesten en uittreksels in België beschikbaar, dan moet je die niet meebrengen.

Welke stappen zijn er?

 • Je dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Federale Overheidsdienst Justitie – Dienst Naamswijzigingen. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina bij ‘Contacten ’
 • De Dienst Naamswijzigingen laat je weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel je moet betalen en welke documenten je moet opsturen
 • Je moet je schriftelijke akkoord verklaren met het bedrag dat je moet betalen en je moet de documenten opsturen
 • Het Koninklijk Besluit waarbij de naamswijziging wordt toegestaan verschijnt in het Belgisch Staatsblad
 • 60 dagen na de verschijning is je naamswijziging definitief

Je krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart  aan te vragen thuis toegestuurd. Waar je je nieuw identiteitskaart moet aanvragen, vind je onderaan deze pagina bij 'Contacten'.

 

Gelijkaardige producten