Adoptie

Je leest hier meer over adoptie en het aanvragen van een adoptieakte.

Inhoud

Waar gaat het over?

Wil je een kind adopteren, dan kun je kiezen voor een binnenlandse of buitenlandse adoptie.

Je vindt meer informatie over de adoptie op de website van het Vlaams Centrum voor Adoptie.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet als adoptant een adoptieprocedure doorlopen.

Welke stappen zijn er?

Je hoeft niet langs te gaan bij de Burgerlijke Stand om de adoptieakte te laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt daarvoor zelf het initiatief.

Je krijgt een brief wanneer de overschrijving is gebeurd.

Adoptieakte aanvragen?

Je kunt zowel een binnenlandse als een buitenlandse adoptieakte aanvragen.

Aanvraag

Je kunt op 3 verschillende manier een adoptieakte aanvragen:

  • Online.
    Je hebt wel je identiteitskaart of verblijfskaart nodig.
  • Maak online een afspraak bij Loket Uittreksels in AC Zuid of een dienstencentrum.
    Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk niet naar het loket komen.
  • Per brief naar Dienst Burgerzaken – Loket Uittreksels, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Hulp nodig bij het maken van je afspraak, bel naar Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Heb je zelf geen computer? Kom dan naar de doe-het-zelfbalie in AC Zuid. Vergeet je identiteitskaart en je pincode niet! Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk de doe-het-zelfbalie niet gebruiken.

Heb je een adoptieakte nodig voor een land buiten de Europese Unie? Neem contact op met het Loket Uittreksels. Een digitaal ondertekende adoptieakte wordt niet overal aanvaard.

Levering

Vraag je een adoptieakte aan voor jezelf of een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld je kinderen, kleinkinderen, echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, dan krijg je die onmiddellijk.

Vraag je een adoptieakte aan voor een andere persoon en heb je een volmacht van die andere persoon, dan krijg je de adoptieakte onmiddellijk. Heb je geen volmacht, dan bekijkt de Dienst Burgerzaken of je recht hebt op de adoptieakte.

Prijs?

Een adoptieakte is gratis.