Adoptie

Wil je meer weten over adoptie? Heb je een adoptieakte nodig? Lees wat je moet doen.

Waar gaat het over?

Wil je een kind adopteren, dan kun je kiezen voor een binnenlandse of buitenlandse adoptie.

Je vindt meer informatie over de adoptie op de website van het Vlaams Centrum voor Adoptie.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet als adoptant een adoptieprocedure doorlopen.

Welke stappen zijn er?

Je hoeft niet langs te gaan bij Burgerzaken - Geboorte om de adoptieakte te laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand doet dat voor jou.

Je krijgt een brief wanneer de overschrijving is gebeurd.

Adoptieakte aanvragen?

Je kunt zowel een binnenlandse als een buitenlandse adoptieakte aanvragen.

Je aanvraag

Heb je een adoptieakte nodig voor een land buiten de Europese Unie? Neem contact op met Burgerzaken - Geboorte. Een digitaal ondertekende geboorteakte wordt niet overal aanvaard.

Heb je geen computer of internet?

  • Kom zonder afspraak naar de doe-het-zelfbalie in het Stadskantoor. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag.
  • Bel naar Gentinfo om een afspraak te maken bij een dienstencentrum in je buurt.

Vergeet je identiteitskaart en pincode niet!

Doe je aanvraag per brief 
Je stuurt je brief naar Dienst Burgerzaken - Loket Geboorte.

p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Je krijgt de akte thuis toegestuurd binnen 4 werkdagen na ontvangst van je brief.

Na je aanvraag 

Je krijgt de adoptieakte onmiddellijk mee

  • als je de akte aanvraagt voor jezelf of een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld je kinderen, kleinkinderen, echtgeno(o)t(e), ouders of grootouders.
  • als je de akte aanvraagt voor een andere persoon met volmacht. Heb je geen volmacht, dan bekijkt de Dienst Burgerzaken of je recht hebt op de adoptieakte.

Prijs?

Een adoptieakte is gratis.