Eensluidend verklaarde kopie

Het overeenstemmend of gelijkluidend verklaren van een kopie in vergelijking met het origineel.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

  • Het originele document.
  • Een goed leesbare fotokopie.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus.

Ook voor eensluidend verklaringen voor Vlaamse overheidsdiensten en Vlaamse (gemeenschaps)scholen zijn afgeschaft.

Vraagt één van bovenvermelde instanties u toch een voor eensluidend verklaring van een kopie van een document waarvan dit niet langer hoeft? Dan zal de Dienst Burgerzaken van de Stad Gent de legalisatie afleveren, maar dit ook melden aan de federale Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging.

Volgende eensluidend verklaringen werden niet afgeschaft:

  • voor rechtbanken;
  • voor privé-bedrijven;
  • voor het buitenland;
  • voor adoptie of naturalisatieaanvragen;
  • de legalisatie van de handtekeningen.

Procedure

De kopie wordt vergeleken met het origineel document en er wordt een verklaring van echtheid op aangebracht.

Wat kan niet?

  • Een kopie van een afschrift is niet bruikbaar.
  • Kopieën van uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand zijn niet bruikbaar.
  • Een kopie van een identiteitskaart, reispas of rijbewijs kan niet, tenzij u een geldig schriftelijk bewijs hebt van de noodzaak ervan of voor een naturalisatiedossier voor het bekomen van de Belgische nationaliteit.

Waar kunt u terecht?

In Gent kunt u voor het eensluidend verklaren van afschriften terecht bij het Loket Uittreksels of in een dienstencentrum. Het eensluidend verklaren moet niet gebeuren in de gemeente van afgifte van het origineel document.

Leveringstermijn en -wijze?

De kopie krijgt onmiddellijk de nodige stempels en handtekeningen. U kunt de kopie onmiddellijk terug meenemen.

Komt u liever op afspraak?
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een afspraak te maken.