Woonwagens

Lees hier meer over wonen op een residentieel woonwagenterrein en wonen op een doortrekkersterrein.

Wonen in een woonwagen is erkend door de Vlaamse Overheid als volwaardige woonvorm volgens de Vlaamse Wooncode in maart 2004.

Woonwagenbewoners vormen een specifieke doelgroep in het Vlaamse Integratiebeleid van 1998 en worden gedefinieerd als “personen die legaal in België verblijven en die naar traditie wonen of woonden in een woonwagen, of van wie de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven”.

De Stad Gent beschikt over twee infrastructuren geschikt voor woonwagenbewoners. Wie omwille van recreatieve, toeristische of andere redenen in een woonwagen of mobilhome woont of rondtrekt, kan terecht op de officiële campings in de regio.

Ottergemse Steenweg: wonen op een officieel residentieel woonwagenterrein
Er is één stedelijk residentieel woonwagenterrein in Gent, gelegen aan de Vosmeers (Ottergemsesteenweg nabij UZ Gent). Het is bestemd voor woonwagenbewoners die langdurig blijven staan op de toegewezen standplaats.

Voor informatie en advies betreffende de geldende reglementen of voorwaarden kunt u terecht bij de Dienst Wonen of de woonwinkel in Gent Zuid.

Drongensesteenweg 240: het doortrekkersterrein
De Stad Gent biedt een doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners aan op de Drongensesteenweg 240 met een maximaal aan 25 standplaatsen voorzien van het nodige sanitair, water en elektriciteit.

Het terrein is enkel toegankelijk mits reservatie en dit 5 maal per jaar gedurende maximaal 21 dagen per verblijf. Bij aankomst wordt een voorafbetaling van 200 euro gevraagd. De dagvergoeding per woonwagen bedraagt 7,20 euro. Elektriciteit wordt aangerekend volgens het verbruik.

Voor informatie en advies kunt u terecht bij de terreintoezichters ter plekke of In-Gent vzw – Afdeling Samenleven.